Käyttöehdot

kaikki mitä olet aina halunnut tietää methodin verkkosivujen käyttämisestä

 

METHOD PRODUCTS PBC

 

Nämä Käyttöehdot on viimeksi päivitetty 19.9.2014.

 

Pääsysi sivusto(i)llemme, mobiilisivustoillemme, palveluihimme, sovelluksiimme tai mainoksiimme (”Ominaisuudet”) sekä niiden käyttö tapahtuu seuraavien käyttöehtoihin (nämä ”Käyttöehdot”) sekä kaikkien soveltuvien lakien, määräysten, säädösten, sääntöjen ja muun lainsäädännön mukaisesti. Käyttäessäsi Ominaisuuksia ja selailemalla niitä hyväksyt ja sitoudut näihin Käyttöehtoihin, jotka ovat ehtona luvalle saada pääsy Ominaisuuksiin. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, et voi saada täysimääräistä pääsyä Ominaisuuksiin. Mikäli olet alle 18-vuotias, et saa liittyä Ominaisuuksien jäseneksi tai julkaista tietoja Ominaisuuksissa.

 

Palvelujen, sisällön ja kaikkien Ominaisuuksissa julkaistujen tietojen muoto ja luonne voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi näitä Käyttöehtoja saatetaan muuttaa, muokata tai muunnella milloin tahansa ilman etukäteen annettua ilmoitusta. Method Products PBC (“Method,” “me,” tai “meitä”) tekee kyseiset muutokset julkaisemalla ne täällä. Sinun tulisi tarkistaa tämä sivu aika ajoin tällaisten muutosten varalta. Saat tietää milloin nämä Käyttöehdot on viimeksi päivitetty katsomalla näiden Käyttöehtojen alussa olevaa ”PÄIVITETTY VIIMEKSI” -kohtaa. Mikäli jatkat Ominaisuuksissa käymistä tällaisten muutosten jälkeen, osoittaa tämä lopullisesti, että olet hyväksynyt kyseiset muutokset.

 

Pidätämme itsellämme oikeuden milloin tahansa ja aika ajoin, väliaikaisesti tai pysyvästi, kokonaan tai osittain; muuttaa Ominaisuuksia tai lopettaa ne ennakkoilmoituksella tai ilman; veloittaa maksuja Ominaisuuksien käyttöön liittyen; muuttaa mahdollisia Ominaisuuksien yhteydessä veloitettuja maksuja ja/tai luopua niistä; ja/tai tarjota mahdollisuuksia joillekin tai kaikille Ominaisuuksien käyttäjille. Sitoudut siihen, ettemme me, eikä yksikään emo-, tytär- tai läheisyhtiö tai kukaan meidän tai niiden kunkin sponsoreista, toimittajista, lisenssinantajista tai lisenssinsaajista (kukin ”Läheisyhteisö”) ole vastuussa sinua tai ketään kolmatta osapuolta kohtaan mistään Ominaisuuksien, taikka Ominaisuuksien kautta tarjottavan palvelun, sisällön, toiminnallisuuden tai tuotteen muutoksesta, keskeytyksestä tai lopettamisesta kokonaan tai osittain.

 1.  Sallittu käyttö, rajoitettu lisenssi ja lupa toisintaPermitted Use, Limited License and Authorization to Reproduce

Ottaen huomioon nämä Käyttöehdot sekä kaikki muut Ominaisuuksia koskevat ehdot, Method täten myöntää sinulle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Ominaisuuksia sekä ladata koneellesi, asentaa, toisintaa, käyttää ja luovuttaa Ominaisuuksissa tarjottujen tiedostojen tai muun median sisältöä, joka on nimenomaisesti merkitty omalle koneelle ladattavaksi olevaksi, ottaen huomioon seuraavat ehdot: (i) aineistoa saa käyttää ainoastaan tiedonantotarkoituksiin sekä ei-kaupallisiin tarkoitukseen; (ii) sitä ei saa muokata millään tavoin, eikä jaella, välittää tai julkaista uudelleen; (iii) mistään Methodin tavaramerkistä tai logosta ei saa tehdä jäljennöksiä, pois lukien se sivu, jolla ne esiintyvät; ja (iv) aineiston mistä tahansa osasta mahdollisesti tehtyihin jäljennöksiin tulee sisällyttää Ominaisuuksissa esiintyvä tekijänoikeusilmoitus. Ominaisuudet, kaikki tässä esitetyt tiedot ja aineisto sekä ohjelmistot, joilla Ominaisuudet on saatettu esille (yhdessä, ”Sisältö”) ovat ja pysyvät Methodin ja sen lisenssinantajien ja toimittajien omaisuutena, ja nauttivat suojaa, rajoituksetta, USA:n ja ulkomaiden tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti- ja/tai muiden omistusta koskevien oikeuksien ja lainsäädännön perusteella. Käymällä Ominaisuuksissa tai käyttämällä niitä näissä Käyttöehdoissa sallittuihin käyttötarkoituksiin et saa mitään oikeuksia, omistusoikeutta tai etuisuutta Sisältöön.

 1. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

 

Sinun ja Methodin välisessä suhteessa kaikki tekijänoikeudet näihin Käyttöehtoihin, mahdolliseen Sisältöön tai Ominaisuuksiin sekä kaikki Ominaisuuksissa olevat tuotemerkit, logot ja tavaramerkit ovat Methodin omaisuutta. Pois lukien mitä edellä kohdassa 1 on esitetty, mitään lisenssiä minkään Methodin Sisällön tai muun aineiston, tuotemerkkien, logojen ja/tai tavaramerkkien omalle koneelle lataamiseen, käyttöön tai toisintamiseen ei anneta nimenomaisesti tai implisiittisesti, eikä Methodin Sisältöä, tuotemerkkejä, logoja ja/tai tavaramerkkejä saa ladata omalle koneelle, toisintaa tai käyttää (pois lukien Ominaisuuksissa ilmenevän aineiston luvallisen jäljennöksen erottamattomana osana kohdan 1 mukaisesti ja ainoastaan niin kauan kuin sinulla on lupa käyttää Ominaisuuksia näiden Käyttöehtojen mukaisesti) tai muokata tai jaella millään tavoin ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. Ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti toisin todeta tai ellei Method etukäteen kirjallisesti anna lupaa, sitoudut olemaan toisintamatta, muokkaamatta, vuokraamatta, lainaamatta, myymättä, jakelematta tai luomatta johdettuja teoksia (joko kokonaan tai osittain) mistään Ominaisuuksien tai Sisällön osasta tai niistä kokonaisuudessaan. Kaikki muut Ominaisuuksissa esiintyvät tavaramerkit, jotka eivät ole Methodin omistamia, kuuluvat niiden kunkin omistajalle, joka saattaa liittyä Methodiin tai olla kytköksissä siihen tai olla sen sponsoroima, tai sitten ei.

 1. Vuorovaikutteiset foorumit

 

Method voi isännöidä viestitauluja, keskusteluhuoneita, blogeja ja muita vuorovaikutteisia foorumeja tai palveluja (kukin, ”Foorumi”) Ominaisuuksissaan. Foorumien tarkoitus on toimia keskustelukeskuksina. Käyttäjä, joka ei noudata näitä Käyttöehtoja voidaan poistaa Foorumista ja hänen pääsynsä Foorumille voidaan jatkossa kieltää. Ymmärrät, että Methodin henkilökunta, Methodin ulkopuoliset sisällöntuottajat sekä muut Methodiin kytköksissä olevat käyttäjät saattavat osallistua Foorumeihin tai muihin Ominaisuuksien osiin ja saattavat käyttää nimettömiä käyttäjätunnuksia näin tehdessään. Tiedostat ja hyväksyt sen, että Foorumit ovat julkisia paikkoja ja että osallistumisesi tällaisiin Foorumeihin ei luo minkäänlaista oletusta yksityisyydestä. Tiedostat lisäksi sen, että Foorumeilla mahdollisesti ilmaisemasi henkilötiedot ovat muiden nähtävissä ja käytettävissä. Method ei vastaa mistään tiedoista, joita sinä tai muut valintansa mukaan ilmoittavat Foorumeilla, taikka sinun tai muiden käyttäjien toimista. Method ja sen määräämät edustajat voivat milloin tahansa ja mistä tahansa syystä poistaa tai muuttaa mitä tahansa mihin tahansa Foorumille kirjoitettuja tai siellä muutoin esitettyjä tietoja. TÄSTÄ HUOLIMATTA, MIKÄLI PÄÄTÄT JULKISESTI ILMAISTA MITÄ TAHANSA HENKILÖTUNNISTETIETOJASI TAI MUITA TIETOJA FOORUMILLA TAI MUUTOIN OMINAISUUKSISSA TAI NIIDEN KAUTTA, TEET TÄMÄN OMALLA VASTUULLASI.

 1. Käyttäjien ehdottamat ideat, kommentit ja muu Sisältö

Sinä tai muut voivat kirjoittaa jollekin Foorumille tai muutoin ilmaista tai tehdä Methodin saatavilla olevaksi Ominaisuuksien kautta tai niihin liittyen tietoja, dataa, kommentteja, mielipiteitä, ehdotuksia, neuvoja, reseptejä, tekstiä, muistiinpanoja, kirjoituksia, piirustuksia, kuvia, valokuvia, muotokuvia, diakuvia, karikatyyrejä, näköisteoksia, grafiikkaa, tietokonegrafiikkaa ja visuaalisia tehosteita, animoituja tai tavanomaisia elokuvia, audiovisuaalisia teoksia ja äänitteitä, videota, videotallenteita, musiikkia tai muuta sisältöä tai aineistoa, ja kaikkia näistä johdettuja teoksia, käännöksiä, sovituksia tai muunnelmia (kukin, ”Esitys”). Foorumeille tai Ominaisuuksien kautta julkaistuihin ja/tai sivustolle ladattuihin Esityksiin saattaa soveltua koko- ja käyttörajoituksia. Sinä vastaat tällaisten rajoitusten noudattamisesta.
Sinulla on oltava juridinen oikeus ladata sivustolle, julkaista tai muutoin luovuttaa tai tehdä Esitys saatavilla olevaksi ennen kuin teet niin. Methodille ei synnyt mitään omistusta tai omistusoikeutta mihinkään Esitykseen, jonka lähetät Foorumeiden kautta, julkaiset Ominaisuuksien kautta tai joka muutoin näkyy Ominaisuuksissa. Method toimii ainoastaan Esitysten isännöijänä, ilmoitustauluna tai esitysvälineenä (eikä julkaisijana). Kunkin tällaisen Ominaisuuksiin lähettämäsi, lataamasi tai niissä julkaisemasi Esityksen osalta myönnät täten ilman mitään ehtoja Methodille ja sen Läheisyhteisöille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, siirrettävän, rojaltivapaan, ikuisen, peruuttamattoman oikeuden ja täysin maksetun, täysin alilisensointikelpoisen (useiden tasojen kautta), kaikkien tällaisten mahdollisten oikeuksien mukaisen lisenssin ilman mitään lisäkorvausta sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle: (a) isännöidä (mukaan lukien, rajoituksetta, tarjota muille Ominaisuuksien käyttäjille mahdollisuuden merkitä, arvostella, katselmoida ja kommentoida), säilyttää, säilyttää välimuistissa, luetteloida, arkistoida, indeksoida, toisintaa, jaella, sovittaa (mukaan lukien, rajoituksitta, editoida, muokata, miksata uudelleen, muuttaa muotoa, poimia, muuttaa, kääntää, ja alustaa uudelleen, tehdä, myydä, tarjota myyntiin, tuoda maahan) kopioida, skannata, luoda johdettuja teoksia, välittää, suorittaa ja pitää nähtävillä (julkisesti tai muutoin), saattaa yleisön saataville ja muutoin käyttää ja hyödyntää (ja määrätä muita käyttämään tällaisia oikeuksia meidän tai Läheisyhteisöidemme puolesta monien tasojen kautta, soveltuvan lainsäädännön suurimmissa sallimissa määrin) kyseistä Esitystä, kyseisiin Esityksiin mahdollisesti liittyviä, niiden mukana tulevia tai niiden sisältämiä ajatuksia, ja mahdollisia tällaisen Esityksen ilmentämiä, sisältämiä tai siitä johdettuja aineistoja missä tahansa muodossa tai välineellä, olipa se nyt tiedossa oleva tai tämän jälkeen kehitetty tai löydetty (mukaan lukien, rajoituksitta, internet, kaapeli, satelliitti ja langattomat välineet) mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta mihin tahansa mainonta- tai myynninedistämistarkoitukseen, jonkin tällaisen Esityksen minkä tahansa osa-alueen sisältämien tuotteiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin; (b) käyttää kaikkia tekijänoikeus-, tavaramerkki-, julkisuus-, yksityisyys ja muita omistusoikeuksia tällaista Esitystä koskien; (c) käyttää nimeäsi tai käyttäjätunnustasi, kotikaupunkiasi, valokuvaasi, muotokuvaasi, kuvaasi, ääntäsi, näköisteostasi ja elämänkerrallisia tietojasi uutisina tai tietoina missä tahansa mediassa sekä mainonta- ja myynninedistämistarkoituksiin, joko Esityksesi yhteydessä tai muutoin. Myönnät myöskin täten jokaiselle Ominaisuuksien käyttäjälle ei-yksinomaisen lisenssin päästä käsiksi Esitykseesi Ominaisuuksien kautta, sekä merkitä, arvostella, katselmoida, kommentoida, käyttää, toisintaa, jaella, näyttää ja esittää kyseistä Esitystä Ominaisuuksien toiminnallisuuden sallimissa määrin sekä näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Siltä osin kuin jotakin oikeuttasi johonkin Esitykseen tai siihen liittyen ei voida lisensoida Methodille ja sen Läheisyhteisöille jonkin soveltuvan lain tai oikeusteorian mukaisesti, luovut täten peruuttamattomasti kaikista tällaisista oikeuksista, mukaan lukien, rajoituksetta, julkisuusoikeudet, yksityisyysoikeudet, tavaramerkkioikeudet, liikesalaisuusoikeudet, patenttioikeudet, tekijänoikeudet ja ”moraaliset oikeudet” tai muut teoksen tekijän yksilöivät tai aineiston koskemattomuutta koskevat oikeudet. Kunkin tällaisen Esityksen osalta lupaat ja vakuutat omaavasi kaikki tarvittavat oikeudet antaaksesi tässä kohdassa myönnetyt lisenssit, mukaan lukien rajoituksetta kaikki julkisuusoikeudet ja että kyseinen Esitys ei anasta, loukkaa tai muutoin riko kenenkään henkilön tai minkään yrityksen patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta, julkisuusoikeutta, tai muuta hallintaoikeutta. Lisäksi lupaat ja vakuutat, että kyseinen Esitys ja sen toimittaminen Ominaisuuksiin ja niiden kautta toimestasi noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, määräyksiä, säädöksiä, sääntöjä ja muuta lainsäädäntöä.

 1. Luvaton käyttö tai pääsy

Ellei toisin ole nimenomaisesti sallittu näissä Käyttöehdoissa tai Ominaisuuksissa, et saa ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin puuttuaksesi Ominaisuuksiin tai jonkun muun käyttäjän Ominaisuuksien käyttöön, tai purkaa, takaisinmallintaa tai hajottaa mitään Sisältöä tai muita Ominaisuuksien kautta saatavilla olevaa Sisältöä tai muita tuotteita tai prosesseja, etkä lisätä mitään koodia tai tuotteita tai käsitellä Sisältöä millään tavalla, joka vaikuttaa jonkun käyttäjän käyttökokemukseen. Ominaisuuksia käyttäessäsi sinun tulee noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, määräyksiä, säännöksiä, sääntöjä ja muuta lainsäädäntöä. Lisäksi odotamme Ominaisuuksien käyttäjien kunnioittavan toisten ihmisten oikeuksia ja arvoa. Ominaisuuksien käyttösi edellytyksenä on, että noudatat tässä osiossa esitettyjä käyttäytymissääntöjä.

Sinä et saa tehdä (ja sitoudut nimenomaisesti siihen, että et tee) mitään seuraavista, jotka loukkaavat näitä Käyttöehtoja:

 • Julkaista, ladata sivustolle, jakaa, välittää, jaella, edesauttaa jakelemista, tai tehdä muutoin saatavilla olevaksi Ominaisuuksien kautta tai niiden yhteydessä:
  ?Mitään mikä on tai voi olla (a) uhkaavaa, ahdistelevaa, alentavaa, vihamielistä tai pelottavaa; (b) herjaavaa; (c) vilpillistä tai vahingonkorvausvelvollisuuden aiheuttavaa; (d) törkeää, säädytöntä, pornograafista tai muutoin paheksuttavaa; tai (e) tekijänoikeuden, tavaramerkin, liikesalaisuuden, julkisuusoikeuden tai muun hallintaoikeuden suojaamaa ilman kyseisen oikeuden haltijan nimenomaista etukäteen antamaa suostumusta.
  ?Mitään aineistoa, joka aiheuttaisi rikos- tai siviilioikeudellisen vastuun; joka sisältää tai kannattaa väkivaltaa, huumeiden käyttöä, laitonta uhkapeliä tai muuta rikollista toimintaa; joka yllyttää rikollista toimintaa muodostavaan käytökseen; tai joka yllyttää tai ohjeistaa laittomaan toimintaan tai sellaiseen toimintaan kuin ”hakkerointi”, ”krakkerointi” tai ”puhelinverkkoon murtautuminen”.
  ?Mitään virusta, matoa, troijanhevosta, virtuaalista pääsiäismunaa, aikapommia, vakoiluohjelmaa tai muuta tietokonekoodia, -tiedostoa tai -ohjelmaa, joka on haitallinen tai häiritsevä tai joka voi tai on tarkoitettu vahingoittamaan tai kaappaamaan jonkin laitteiston, ohjelmiston tai laitteen, tai tarkkailemaan sen käyttöä.
  ?Mitään pyytämätöntä tai luvatonta mainontaa, myynninedistämisaineistoa, ”roskapostia”, ”spämmiä”, ”ketjukirjeitä”, ”pyramidihuijaksia” tai sijoitusmahdollisuuksia, tai mitään muita rahankeräyspyyntöjä.
  ?Mitään olennaisia ei-julkisia tietoja jostakin yhtiöstä ilman asianmukaista lupaa tähän.
 • Käyttää Ominaisuuksia mihinkään vilpilliseen tai laittomaan tarkoitukseen.
 • Käyttää Ominaisuuksia muiden panettelemiseen, kaltoinkohteluun, ahdistelemiseen, vaanimiseen, uhkailemiseen tai muutoin muiden ihmisten juridisten oikeuksien loukkaamiseen, mukaan lukien rajoituksetta toisten yksityisyysoikeudet tai julkisuusoikeudet, tai kerätä tai koota Ominaisuuksien käyttäjien henkilötunnistetietoja.
 • Esiintyä jonakin toisena henkilönä tai yhteisönä, mukaan lukien rajoituksetta jonakin Methodin edustajana; ilmaista virheellisesti tai muutoin harhaanjohtavasti yhteytesi johonkin henkilöön tai yhteisöön Ominaisuuksiin liittyen; tai ilmaista tai antaa ymmärtää, että puollamme jotakin antamaasi lausuntoa.
 • Puuttua Ominaisuuksien toimintaan tai häiritä sitä, taikka puuttua Ominaisuuksien esittämisessä käytettävien servereiden tai verkkojen toimintaan tai häiritä sitä; tai rikkoa tällaisten verkkojen vaatimuksia, toimintatapoja, periaatteita tai määräyksiä.
 • Rajoittaa tai estää jotakin toista henkilöä käyttämästä Ominaisuuksia (mukaan lukien rajoituksetta hakkeroimalla tai turmelemalla jotakin Ominaisuuksien osaa).
 • Käyttää Ominaisuuksia tavaroiden tai palvelujen mainostamiseen tai tarjoutuakseen myymään tai ostamaan niitä mihin tahansa liiketoimintatarkoitukseen ilman Methodin nimenomaista etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
 • Toisintaa, jäljentää, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai muutoin hyödyntää johonkin kaupalliseen tarkoitukseen jotakin Ominaisuuksien osaa, niiden käyttöä tai pääsyä niihin.
 • Modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile or disassemble any portion of the Properties.
 • Remove any copyright, trademark or other proprietary rights notice from the Properties or materials originating from the Properties.
 • Toistaa kehyksessä tai peilata mitään Ominaisuuksien osaa ilman Methodin nimenomaista etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
 • Luoda tietokantaa lataamalla Ominaisuuksien Sisältöä systemaattisesti koneelle ja tallentamalla sitä.
 • •Käyttää jotakin robottia, hakurobottia, sivuston etsintä/hakusovellusta tai muuta manuaalista tai automaattista välinettä Ominaisuuksien Sisällön noutamiseksi, luetteloimiseksi, ”haalimiseksi”, ”tietojen louhimiseksi” tai jollakin tavalla kerätä Ominaisuuksien Sisältöä tai toisintaa tai ohittaa Ominaisuuksien navigointirakennetta tai esitystapaa.Lisäksi tiedostat ja sitoudut siihen, että on sinun (eikä Methodin) vastuulla hankkia kaikki Ominaisuuksiin pääsyä ja niiden käyttöä varten tarvittavat tietoliikenneyhteydet, laajakaista sekä tietokonelaitteistot, välineet ja palvelut sekä ylläpitää niitä ja maksaa kaikki niihin liittyvät maksut.
 1. Linkit muille verkkosivustoille

Ominaisuuksien käyttäjien käyttömukavuuden lisäämiseksi saattaa aika ajoin olla tarjolla yksi tai useampi linkki kolmansien osapuolten itsenäisesti ylläpitämiin verkkosivustoihin, mukaan lukien mainostajat ja muut sisällöntuottajat. Kyseiset itsenäiset verkkosivustot saattavat kerätä sinulta tietoja tai pyytää henkilötietoja. Ellei toisin mainita, verkkosivustot, joihin on linkki Ominaisuuksista, eivät ole Methodin hallinnan alaisia. Method ei kanna mitään vastuuta minkään linkitetyn verkkosivuston sisällöstä, paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä, ajantasaisuudesta, tietosuojakäytännöistä, tai sen tiedon- tai datankeruuta, käyttöä tai luovuttamista koskevista käytännöistä tai jonkin tällaisen linkin käytöstä aiheutuvasta tai siihen liittyvästä mahdollisesta vahingosta. Lisäksi, Ominaisuuksien ja jonkin muun verkkosivuston välisen linkin olemassaolo ei tarkoita, eikä sen tule katsoa tarkoittavan, että Method puoltaa linkitetyllä verkkosivustolla esitettyjä taikka linkitetyn verkkosivuston omistajan tai haltijan näkemyksiä tai mielipiteitä.

SITOUDUT SIIHEN, ETTÄ KÄYTÄT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOJA JA AINEISTOJA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TÄLLAISTEN VERKKOSIVUSTOJEN JA AINEISTOJEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVIA TAI NIISSÄ ESIINTYVIÄ SISÄLTÖJÄ, TIETOJA, DATAA, MAINONTAA, TUOTTEITA TAI MUUTA AINEISTOA OMALLA VASTUULLASI JA KYSEISIIN VERKKOSIVUSTOIHIN JA AINEISTOIHIN SOVELLETTAVIEN KÄYTTÖEHTOJEN MUKAISESTI.

Methodilla on oikeus milloin tahansa ja yksinomaisen harkintavaltansa puitteissa estää linkit Ominaisuuksiin teknologian keinoin tai muutoin ilmoittamatta asiasta etukäteen.

 1. Mobiilipalvelut

Alusta sisältää palveluja ja toiminnallisuuksia, joita on mahdollista käyttää tietyillä mobiililaitteilla. Niihin soveltuvat operaattorisi tavanomaiset hinnat ja veloitukset. Kaikki mobiililaitteet eivät toimi kaikilla operaattoreilla tai Laitteilla. Käyttämällä Methodin mobiilipalveluja suostut siihen, että saamme olla sinuun yhteydessä sähköisesti mobiililaitteeseesi ja että tiettyjä tietoja tällaisten palvelujen käytöstäsi saatetaan jakaa kanssamme. Mikäli vaihdat puhelinnumeroasi tai kytket sen pois, sinun tulee viipymättä päivittää käyttäjätilitietosi varmistaaksesi, ettemme lähetä viestejäsi toiselle henkilölle.

 1. Jäsenyys; Käyttäjätunnukset ja salasanat

Kaikki Ominaisuuksissamme isännöidyt verkkoyhteisöt (”Yhteisö”) on suunniteltu sinun ja perheesi iloksi. Yhteisön jäsenenä saatat saada tiettyä erikoissisältöä, sekä erikoistarjouksia Methodilta. Mikäli liityt Yhteisön jäseneksi, vakuutat, että: (i) sinulla on lupa liittyä internet-ohjelmiin, joissa käytetään sähköpostiyhteydenpitoa; ja (ii) olet 18 vuoden ikäinen tai vanhempi. Lisäksi, mitä tulee tällaiseen jäsenyyteen, Method voi kieltäytyä antamasta sinulle, etkä sinä saa käyttää, käyttäjätunnusta (tai sähköpostiosoitetta), joka on jo jonkun toisen henkilön käytössä; jonka voidaan katsoa esittävän jotakin toista henkilöä; joka kuuluu jollekin toiselle henkilölle; joka loukkaa jonkun toisen henkilön immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia; joka on loukkaava; tai jonka hylkäämme mistä tahansa muusta syystä yksinomaisen harkintavaltamme puitteissa.

Sitoudut lisäksi olemaan vastuussa kaikesta käyttötilisi tai salasanasi alaisuudessa tapahtuvasta toiminnasta ja sitoudut olemaan myymättä, siirtämättä tai luovuttamatta jäsenyyttäsi tai mitään siihen liittyviä oikeuksia. Method pidättää oikeuden irtisanoa jäsenyytesi Yhteisössä, mikäli joku muu henkilö kuin sinä yrittää päästä Ominaisuuksiin käyttäen sinun käyttäjätunnustasi tai salasanaasi, tai jos sinä (tai joku muu käyttäjätunnustasi ja salasanaasi käyttävä henkilö) muulla tavoin rikkoo näitä Käyttöehtoja. On sinun vastuullasi pitää salasanasi salassa ja rajoittaa pääsyä tietokoneellesi niin, etteivät muut voi päästä Ominaisuuksiin näiden Käyttöehtojen vastaisesti. On sinun vastuullasi varmistaa, että alun perin antamasi sähköpostiosoite on toiminnassa ja, mikäli sähköpostiosoitteesi vaihtuu, on yksinomaisella vastuullasi palata Ominaisuuksiin ja päivittää sähköpostiosoitteesi. Mikäli sähköpostiosoitteesi lakkaa toimimasta, jäsenyytesi Yhteisössä voidaan hyllyttää kunnes toimitat sillä hetkellä toiminnassa olevan sähköpostiosoitteen. Tällaisissa tapauksissa et voi saada mitään takautuvia etuja siltä ajanjaksolta jona jäsenyytesi oli hyllytettynä. Mikäli et halua enää saada sähköpostiyhteydenottoja Methodilta, sinun täytyy lopettaa jäsenyytesi Yhteisössä. Pelkästään sinulle lähetettyyn sähköpostiin vastaaminen ei ole sallittu lopetustapa, eikä tällaisia pyyntöjä käsitellä. Yhteisön jäsenyyden lopettaminen tapahtuu asianmukaisesti seuraavalla Methodin sähköpostiyhteydenotossa olevia ”lopeta tilaaminen” -ohjeita. Method saattaa lähettää sinulle sähköpostin, jossa vahvistetaan, että sinut on poistettu Yhteisöstä. Mitkään muut jäsenyyden lopetustavat eivät ole hyväksyttyjä tai sallittuja.

 1. Ei vastuuta kolmansien osapuolten sisällöstä

Yleisesti ottaen Foorumeille ja muualle Ominaisuuksiin toimitetut Esitykset tulevat kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien, rajoituksetta, käyttäjiltä. Lisäksi tietyt sisällöt, välineet ja aineistot, mukaan lukien rajoituksetta tiedot, data, kommentit, mielipiteet, ehdotukset, neuvot, reseptit, tekstit, muistiinpanot, kirjoitukset, piirustukset, kuvat, valokuvat, muotokuvat, diakuvat, karikatyyrit, näköisteokset, grafiikka, tietokonegrafiikka ja visuaaliset tehosteet, animoidut ja/tai tavanomaiset elokuvat, audiovisuaaliset teokset ja äänitteet, videot, videotallenteet, audio, puhutut lausunnot, äänet, äänitoisinnot, vokaaliset tai muut äänet, äänitallenteet, musiikki tai muu sisältö tai aineisto, ja kaikki näistä johdetut teokset, käännökset, sovitukset tai muunnelmat, riippumatta niiden fyysisestä viestintävälineestä, esitysvälineestä, formaatista tai muodosta, olipa se nyt tiedossa oleva tai myöhemmin kehitetty tai keksitty ja riippumatta siitä, onko se tuotettu paikan päällä, studiossa vai muualla, mustavalkoisena tai väreissä, yksin tai yhdessä muiden teosten kanssa, oikeat tai mielikuvitushahmot missä päin maailmaa tahansa, jotka esitetään Ominaisuuksissa, ovat kolmansien osapuolten toimittamia ja/tai kolmannen osapuolen verkkosivuston mediasoitinta (kuten Twiterin API) käyttäen, ja niihin viitataan yhteisesti jäljempänä ilmaisulla ”Ulkopuolinen Sisältö”. Näin ollen Method toimii ainoastaan tällaisten Esitysten ja Ulkopuolisen Sisällön isännöijänä, ilmoitustauluna tai esitysvälineenä (eikä julkaisijana) eikä sillä ole sen enempää toimituksellista valtaa tällaisten Esitysten ja Ulkopuolisen Sisällön osalta kuin julkisella kirjastolla, kirjakaupalla tai lehtikioskilla. Method ja Läheisyhteisöt eivät saa mitään omistusta tai omistusoikeuksia mihinkään Esitykseen tai Ulkopuoliseen Sisältöön. Kaikki mielipiteet, neuvot, lausunnot, palvelut, tarjoukset, tiedot ja muut Esitykset tai Ulkopuolinen Sisältö, jonka kolmannet osapuolet, mukaan lukien tietojen toimittajat ovat ilmaisseet tai tehneet saatavilla olevaksi, ovat yksinomaan niiden kunkin tekijän tai jakelijan omia, eivätkä Methodin. Method, Läheisyhtiöt sekä tietojen ulkopuoliset tarjoajat eivät takaa tällaisten Esitysten tai Ulkopuolisen Sisällön oikeellisuutta, paikkansapitävyyttä, totuudenmukaisuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta tai hyödyllisyyttä. Lisäksi Method ja Läheisyhteisöt nimenomaisesti sanoutuvat irti kaikesta vastuusta eivätkä millään tavalla puolla tai takaa minkään mielipiteen, neuvon, palvelun, tarjouksen, lausunnon tai muun Foorumien kautta tehdyn tai muualla Ominaisuuksissa esiintyvän Esityksen tai Ulkopuolisen Sisällön oikeellisuutta, paikkansapitävyyttä, totuudenmukaisuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta tai hyödyllisyyttä, mikäli sen on ilmaissut joku muu kuin Methodin valtuutettu edustaja virallisessa ominaisuudessaan toimiessaan. Method ja Läheisyhteisöt eivät vastaa mistään virheistä tai puutteista missään Esityksessä tai Ulkopuolisessa Sisällössä, tai mistään johonkin Esitykseen tai Ulkopuoliseen Sisältöön upotetuista hyperlinkeistä. Method, sen Läheisyhteisöt tai niiden kunkin työntekijät, toimihenkilöt, johtajat, osakkeenomistajat, agentit ja edustajat eivät missään olosuhteissa vastaa mistään tappiosta tai vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että olet luottanut johonkin Ominaisuuksissa tai niiden kautta ilmaistuun Esitykseen tai Ulkopuoliseen Sisältöön. Lisäksi Methodilla ja Läheisyhteisöillä ei ole mitään valvontamahdollisuutta, eivätkä ne vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että jokin kolmas osapuoli käyttää (mukaan lukien rajoituksetta julkaisee uudelleen) tai väärinkäyttää joitakin tietoja, Ulkopuolista Sisältöä tai muuta Esitystä, joka on vapaaehtoisesti julkaistu jonkin Foorumin tai jonkin muun Ominaisuuksien osan kautta.

10. Ei salassapitoa tai muita velvoitteita

Method ei ota vastaan ideoita, ehdotuksia tai muita Esityksiä Sisältöön, Ominaisuuksiin, Methodin tai Läheisyhteisöiden tuotteisiin tai palveluihin tai mihin tahansa muuhun asiaan liittyen minkään nimenomaisen tai implisiittisen velvoitteen alaisena. NÄIN OLLEN ETHÄN LÄHETÄ MEILLE MITÄÄN IDEOITA, EHDOTUKSIA TAI MUITA ESITYKSIÄ, JOTKA TOIVOT MEIDÄN PITÄVÄN LUOTTAMUKSELLISINA TAI JOISTA ODOTAT SAAVASI KORVAUKSEN. Mikäli julkaiset, ilmaiset, tarjoat tai muutoin tuot saatavillemme jonkin idean, ehdotuksen tai muun Esityksen Foorumien tai muutoin Ominaisuuksilla tai niiden kautta (riippumatta siitä, onko se tehty vastauksena Ominaisuuksissa tai niiden kautta esitettyyn pyyntöön), annat suostumuksesi siihen, että kyseistä Esitystä ei katsota annetun ‘luottamuksellisesti,’ ja että kyseisen Esityksen käytön tai luovutuksen suhteen ei ole olemassa eikä tule olemaan mitään luottamuksellista suhdetta, ja että Methodilla ei ole mitään velvoitetta sinua kohtaan siihen liittyen. Lisäksi vakuutat, että saat vapaasti ilmaista kyseisen Esityksen ja että millään kolmannella osapuolella ei ole mitään liikesalaisuuksia tai mitään muita oikeuksia Esitykseen liittyen.

   11. Valvonta; Esitysten poistaminen

Vahvistat ja hyväksyt, että me pidätämme oikeuden tehdä yksi tai useampi seuraavista asioista oman yksinomaisen harkintavaltamme puitteissa (mutta meillä ei ole mitään velvoitetta tähän): (a) arvioida kukin Esitys ennen kuin sallimme sen julkaisun Ominaisuuksissa tai millään Foorumilla; (b) valvoa Esityksiä; (c) muuttaa, poistaa, hylätä tai kieltäytyä jonkin Esityksen julkaisemisesta tai kieltää sen julkaisemisen ilman eri ilmoitusta sinulle mistä tahansa syystä tai ilman mitään syytä; edellyttäen kuitenkin, että meillä ei ole mitään velvoitetta tai vastuuta sinua kohtaan mistään laiminlyönnistä tämän osalta tai kyseisen asian hoitamisesta jollakin tietyllä tavalla; ja/tai (d) luovuttaa tietoja mistä tahansa Esityksestä sekä niiden välittämistä koskevista olosuhteista mille tahansa kolmannelle osapuolelle Ominaisuuksien ylläpitoa varten; Methodin, Läheisyhteisöiden ja niiden kunkin työntekijöiden, toimihenkilöiden, johtajien, osakkeenomistajien, agenttien ja edustajien sekä Ominaisuuksien käyttäjien ja vierailijoiden suojelemiseksi; oikeudellisten velvoitteiden tai hallituksen pyyntöjen noudattamiseksi; näiden Käyttöehtojen toimeenpanemiseksi; tai mistä tahansa muusta syystä tai mihin tahansa muuhun tarkoitukseen.

12. Värit

Olemme tehneet parhaamme näyttääksemme Ominaisuuksissa näytettyjen tuotteiden värit niin paikkansapitävästi kuin mahdollista. Koska näkemäsi värit kuitenkin riippuvat käyttämästäsi näytöstä, emme voi taata, että näyttösi näyttää jonkin värin paikkansapitävästi.

     13. Ominaisuuksiemme kautta tehdyt ostokset

Methodin tuotetilaukset Ominaisuuksissa uudelleenohjataan itsenäisesti ylläpidettyyn ulkopuoliseen verkkosivustoon (tällä hetkellä soap.com, jota ylläpitää Quidsi Solutions LLC), joka tarjoaa verkkotilaamisen valinta- ja täytäntöönpanopalvelut. Kaikki tämän sivuston kautta tehdyt tilaukset täyttää soap.com, Quidsi Solutions LLC ja/tai Quidsi Retail LLC. Pyydämme sinua tutustumaan soap.comin tietosuojakäytäntöön ja ehtoihin, mukaan lukien tuotteiden ja palvelujen saatavuutta, toimitus ja palautus/vaihtokäytäntöjä, tuotehinnoittelua, tilausten hyväksyntää koskien. SITOUDUT KÄYTTÄMÄÄN SOAP.COMIN, QUIDSI SOLUTIONS LLC:N, QUIDSI RETAIL LLC:N JA LÄHEISYHTEISÖIDEN VERKKOSIVUSTOJA JA AINEISTOJA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA, SISÄLTÖÄ, TIETOJA, DATAA, MAINONTAA, TUOTTEITA TAI MUUTA AINEISTOA, JOKA ON SAATAVILLA NÄILLÄ VERKKOSIVUSTOILLA TAI NIIDEN KAUTTA, OMALLA VASTUULLASI JA KYSEISIIN VERKKOSIVUSTOIHIN JA AINEISTOIHIN SOVELLETTAVIEN EHTOJEN MUKAISESTI.

14. Pääsyoikeuden lopettaminen

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa kunnes Method irtisanoo ne. Kaikkien Methodin käytettävissä olevien sovellettavan lain mukaisten oikeuksien ja oikeussuojakeinojen lisäksi Method voi keskeyttää, rajoittaa tai lopettaa kaikki pääsyoikeutesi Ominaisuuksiin tai osan niistä ja/tai oikeutesi käyttää Sisältöä, milloin tahansa tai ilman ennakkoilmoitusta ja syystä tai ilman syytä, mukaan lukien rajoituksetta, mikäli Method uskoo sinun loukanneen näiden Käyttöehtojen sanamuotoja tai henkeä taikka toimineen niiden vastaisesti. Tällaisen käyttöoikeuksien lopettamisen tapauksessa oikeutesi käyttää Ominaisuuksia päättyy välittömästi. Lisäksi Method voi saattaa mahdolliset tiedot laittomasta toiminnasta, mukaan lukien henkilöllisyytesi, asianomaisille viranomaisille. Tiedostat, että Method ja Läheisyhteisöt eivät vastaa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään keskeytyksestä, rajoittamisesta tai siitä, että se lopettaa pääsyoikeutesi Ominaisuuksiin. Kohdat 2, 4-6, 9-11, 14, ja 16-25 säilyvät voimassa näiden Käyttöehtojen mahdollisen päättymisen tai irtisanomisen jälkeenkin.

    15. Yksityisyys

Method suhtautuu henkilötunnistetietojesi yksityisyyteen erittäin vakavasti. Ominaisuuksien kautta ilmoittamiisi henkilötunnistetietoihin sovelletaan Methodin tietosuojakäytäntöä, joka on saatavilla osoitteesta http://test.methodproducts.co.uk/fi/tietosuojakaytanto/  (“Tietosuojakäytäntö”). Tietosuojakäytännön ehdot on tällä viittauksella sisällytetty näihin Käyttöehtoihin.

    16. Vastuuvapauslauseker

Vaikka Method tekee kohtuudella parhaansa tuottaakseen Ominaisuuksien kautta paikkansapitävää Sisältöä, Method ei voi taata paikkansapitävyyttä. Käyttäjät käyttävät kaikkea Sisältöä, Esityksiä ja Ulkopuolista Sisältöä omalla vastuullaan. OMINAISUUDET, MUKAAN LUKIEN KAIKKI PALVELUT, SISÄLTÖ, ESITYKSET JA ULKOPUOLINEN SISÄLTÖ, JOKA ON SAATAVILLA TAI JOHON ON MAHDOLLISTA SAADA PÄÄSY OMINAISUUKSIEN KAUTTA ESITETÄÄN ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN”. METHOD JA LÄHEISYHTEISÖT EIVÄT ANNA MITÄÄN VAKUUTUSTA TAI LUPAUSTA OMINAISUUKSISSA ESITETYN SISÄLLÖN, ESITYSTEN TAI ULKOPUOLISEN SISÄLLÖN OSALTA. LISÄKSI METHOD JA LÄHEISYHTEISÖT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA TAI IMPLISIITTISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA, LOUKKAAMATTOMUUTTA, OMISTUSOIKEUTTA, MYYNTIKELPOISUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT SEKÄ KAIKKI LIIKETOIMINNASSA, KÄYTÖSSÄ TAI KAUPANKÄYNNISSÄ ESILLE TULEVAT TAKUUT. METHOD JA LÄHEISYHTEISÖT EIVÄT TAKAA, ETTÄ OMINAISUUKSIIN SISÄLTYVÄT TOIMINNOT TAI MIKÄÄN NIISSÄ OLEVA SISÄLTÖ, ESITYKSET TAI ULKOPUOLINEN SISÄLTÖ TULEVAT OLEMAAN KESKEYTYKSETTÖMIÄ TAI VIRHEISTÄ VAPAITA, ETTÄ VIRHEET KORJATAAN TAI ETTÄ OMINAISUUDET TAI NIIDEN KÄYTÖN MAHDOLLISTAVA SERVERI EI SISÄLLÄ MITÄÄN VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA TEKIJÖITÄ. EDELLÄ SANOTTU PÄTEE KAIKKIIN OMINAISUUKSIIN MAHDOLLISESTI HYPERLINKITETTYJEN VERKKOSIVUSTOJEN TIETOIHIN.

MISSÄÄN OLOSUHTEISSA METHOD TAI MIKÄÄN LÄHEISYHTEISÖ EI VASTAA SINULLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MINKÄÄN DELIKTIN, SOPIMUSOIKEUDEN, ANKARAN VASTUUN TAI EQUITY-OIKEUDEN TEORIAN PERUSTEELLA MISTÄÄN MENETETYISTÄ VOITOISTA, TIEDOISTA, MAHDOLLISUUKSISTA, NEGATIIVISEN SOPIMUSEDUN KUSTANNUKSISTA, VAROITTAVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, HENKILÖVAHINGOSTA/KUOLEMANTAPAUKSESTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI MUISTA EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, JOISTA JOKAINEN ON TÄTEN SULJETTU POIS OSAPUOLTEN VÄLISELLÄ SOPIMUKSELLA, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO JOLLEKIN OSAPUOLELLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. ERITYISESTI, JA RAJOITUKSETTA, METHOD TAI MIKÄÄN SEN PALVELUNTARJOAJA EI OLE MINKÄÄNLAISESSA VAHINGONKORVAUSVASTUUSSA JOHTUEN SIITÄ, ETTÄ KÄYTÄT OMINAISUUKSIA TAI ET PYSTY KÄYTTÄMÄÄN NIITÄ TAI JOSTAKIN SISÄLLÖSTÄ, ESITYKSISTÄ TAI ULKOPUOLISESTA SISÄLLÖSTÄ, JONKA METHOD TAI JOKIN KOLMAS OSAPUOLI ON JULKAISSUT SIVUSTOLLA. MIKÄLI ET OLE TYYTYVÄINEN OMINAISUUKSIIN, ON AINOA JA YKSINOMAINEN OIKEUSSUOJAKEINOSI LOPETTAA OMINAISUUKSIEN KÄYTTÖ. METHODIN JA SEN LÄHEISYHTEISÖIDEN ENIMMÄISVASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA, TAPPIOISTA JA KANNEPERUSTEISTA SOPIMUKSEN, DELIKTIN (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TUOTTAMUS) TAI MUUN PERUSTEELLA RAJOITTUU METHODILLE MAHDOLLISESTI OMINAISUUKSIIN PÄÄSYSTÄ JA NIIDEN KÄYTÖSTÄ MAKSAMAASI KOKONAISSUMMAAN.

      17. Vahingonkorvaussitoumus

Sitoudut puolustamaan Methodia, Läheisyhteisöitä ja niiden kukin toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, konsultteja, agentteja, osakkeenomistajia ja edustajia sekä pitämään ne vastuusta vapaana ja olemaan korvausvelvollinen niitä kohtaan kaikkien vaateiden, vastuiden, vahingonkorvausten, sakkojen, rangaistusten tai minkä tahansa luonteisten kustannusten (mukaan lukien kohtuulliset asianajajapalkkiot ja –kulut) osalta niiden aiheutuessa siitä tai liittyessä siihen, että (i) olet rikkonut näitä Käyttöehtoja; tai (ii) olet käyttänyt Ominaisuuksissa käytettävissä olevaa Sisältöä tai palveluja jollakin luvattomalla tavalla.

     18. Ehtojen erillisyys

Mikäli jonkin näiden Käyttöehtojen osan katsotaan tai todetaan olevan pätemätön tai toimeenpanokelvoton mistä tahansa syystä jonkin toimivaltaisen oikeudenkäyttöalueen tuomioistuimen toimesta, kyseinen määräys on pätemätön, mutta ei vaikuta mihinkään muuhun näiden Käyttöehtojen osaan.

     19. Oikeuksista luopuminen; Oikeussuojakeinot

Mikäli Method jättää jonkun oikeutensa osittain tai kokonaan käyttämättä tai mikäli Method jättää vetoamatta johonkin sinun puoleltasi tapahtuneeseen näiden Käyttöehtojen rikkomiseen, ei tämä estä Methodia käyttämästä kyseistä oikeutta myöhemmin eikä sen tule tulkita tarkoittavan, että Method ei vetoaisi johonkin myöhempään sinun puoleltasi tapahtuvaan saman tai muun näiden Käyttöehtojen määräyksen rikkomiseen. Methodin näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeudet ja oikeussuojakeinot ovat kumulatiivisia ja jonkin tällaisen oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttö ei rajoita Methodin oikeutta käyttää jotakin toista oikeutta tai oikeussuojakeinoa.

     20. Kansainväliset käyttäjät

Ominaisuuksia hallitsee, ylläpitää ja hallinnoi Method (tai sen Läheisyhteisöt) USA:ssa sijaitsevasta toimipaikastaan eikä niiden tarkoituksena ole saattaa Methodia minkään muun osavaltion, valtion tai alueen lakien tai toimivallan alaiseksi. Method ei lupaa tai vakuuta, että Ominaisuudet tai niiden jokin osa on sopiva tai saatavilla käyttöön millään tietyllä oikeudenkäyttöalueella USA:n ulkopuolella. Ne jotka päättävät muodostaa yhteyden Ominaisuuksiin tekevät näin omasta aloitteestaan ja omalla vastuullaan, ja vastaavat kaikkien paikallisten lakien, määräysten, säädösten, sääntöjen ja muun lainsäädännön noudattamisesta. Olet myös USA:n vientivalvonnan alainen ja vastaat kaikista siihen kohdistuvista rikkomuksista, mukaan lukien rajoituksitta mahdolliset USA:n kauppasaarrot tai muut liittovaltion vientiä rajoittavat säännöt ja määräykset. Method saattaa rajoittaa Ominaisuuksien saatavilla oloa kokonaisuudessaan tai osittain jollekin henkilölle, maantieteelliselle alueelle tai oikeudenkäyttöalueelle valintamme mukaan milloin tahansa ja yksinomaisen harkintavaltamme puitteissa.

      21. Käytönvalvonta

47 U.S.Code -lain pykälän 230(d), muutoksineen, mukaisesti täten ilmoitamme sinulle, että kaupallisesti on saatavilla lapsilukkosuojauksia (kuten tietokonelaitteistoja, -ohjelmistoja tai käytönvalvontapalveluita), joiden avulla voit rajoittaa alaikäisten pääsyä haitalliseen aineistoon. Tällaisten suojakeinojen tämänhetkisistä tarjoajista löytyy tietoa kahdella verkkosivustolla GetNetWise (http://kids.getnetwise.org/) ja OnGuard Online (http://onguardonline.gov/). Huomioithan, että Method ei puolla mitään tällaisella sivustolla lueteltuja tuotteita tai palveluja.

     22. Ota yhteyttä; Kysymykset tai reklamaatiot

Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää näistä Käyttöehdoista, pyydämme lähettämään kysymyksesi osoitteeseen info@eettinenluksus.fi

Kalifornian siviililain (California Civil Code) pykälän 1789.3 mukaan kalifornialaisilla käyttäjillä on oikeus seuraavaan kuluttajaoikeusilmoitukseen: Mikäli sinulla on Ominaisuuksia koskeva kysymys tai reklamaatio, lähetäthän sähköpostia osoitteeseen info@Methodhome.com. Voit myös ottaa meihin yhteyttä kirjeitse osoitteeseen: Method Products PBC, c/o Methodhome.com Contact, 637 Commercial Street, Suite 300, San Francisco, CA 94114, (866) 963-8463. Kalifornian asukkaat voivat ottaa yhteyttä Kalifornian kuluttajasuojaviranomaisen reklamaatioavustusyksikköön (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs) kirjeitse osoitteeseen 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, tai puhelimitse numeroon (916) 445-1254 tai (800) 952-5210.

     23. Tekijänoikeuskäytäntö

Käytäntönämme on poistaa jonkun tekijänoikeutta loukkaavat aineistot Ominaisuuksistamme tai estää pääsy niihin saatuamme ilmoituksen tekijänoikeuden haltijalta tai tekijänoikeuden haltijan oikeudelliselta edustajalta. Mikäli olet sitä mieltä, että työtäsi on kopioitu ja julkaistu Ominaisuuksissamme tavalla, joka muodostaa tekijänoikeusloukkauksen, pyydämme toimittamaan Tekijänoikeusedustajallemme seuraavat tiedot: (a) tekijänoikeusetuuden haltijan puolesta toimimaan valtuutetun henkilön sähköinen tai fyysinen allekirjoitus; (b) tunnistetiedot loukatuksi väittämästäsi tekijänoikeudella suojatusta työstäsi; (c) kuvaus loukkaavaksi väittämäsi aineiston sijainnista Ominaisuuksissamme; (d) osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi; (e) kirjallinen lausuntosi siitä, että olet hyvässä uskossa sitä mieltä, että tekijänoikeuden haltija, tämän edustaja tai laki ei ole sallinut kyseessä olevaa kiistanalaista käyttöä; (f) perättömän lausunnon uhalla antamasi vakuutus siitä, että edellä olevat ilmoituksesi tiedot ovat paikkansapitäviä ja että sinä olet tekijänoikeuden haltija tai sinulla on oikeus toimia tekijänoikeuden haltijan puolesta. Tekijänoikeusedustajamme yhteystiedot tekijänoikeusloukkauksia koskevien vaateiden ilmoittamiseksi on seuraava: Copyright Agent, Method Products PBC, 637 Commercial Street, Suite 300, San Francisco, CA 94111, (866) 963-8463, copyright@Methodhome.com.

      24. Soveltuva laki; Oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja, pois lukien sen lainvalintasäännökset. HYVÄKSYT TÄTEN NIMENOMAISESTI KALIFORNIAN OSAVALTIOSSA SIJAITSEVIEN TUOMIOISTUINTEN YKSINOMAISEN TOIMIVALLAN JA NIIDEN SIJAINNIN JA LUOVUT KAIKISTA OIKEUKSISTASI VASTUSTAA KYSEISIÄ TUOMIOISTUIMIA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TOIMIVALLAN TAI SIJAINNIN TAI OIKEUSPAIKAN EPÄKÄYTÄNNÖLLISYYDEN PERUSTEELLA.

      25. Muut ehdot

Nämä Käyttöehdot eivät muodosta, eikä niiden tule tulkita muodostavan, mitään kumppanuutta, yhteisyritystä, työnantaja-työntekijäsuhdetta, agentuuria tai franchising-antajan ja franchising-ottajan välistä suhdetta sinun ja Methodin välille. Sinulla ei ole oikeutta siirtää, luovuttaa tai alilisensoida mitään tai kaikkia näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi ilman etukäteen antamaamme nimenomaista kirjallista suostumusta. Kaikki näissä ehdoissa käytetyt otsikot, otsakkeet tai alaotsikot on sisällytetty ainoastaan käytännöllisyyssyistä, eivätkä ne mitenkään määrittele tai selitä mitään näiden ehtojen kohtaa tai määräystä. Käyttämällä Ominaisuuksia sitoudut noudattamaan näitä Käyttöehtoja ja siltä osin kuin jotkin tai kaikki näiden Käyttöehtojen määräyksistä ovat ristiriidassa jonkin Methodin kanssa aikaisemmin tai samanaikaisesti tekemäsi ja/tai allekirjoittamasi kirjallisen tai suullisen sopimuksen kanssa tästä aihealueesta, tiedostat ja hyväksyt sen, että nämä Käyttöehdot ohittavat muut tällaiset sopimukset pätevyysjärjestyksessä. Sinulle tarkoitetut ilmoitukset voidaan tehdä julkaisemalla ne Ominaisuuksissa, sähköpostitse tai tavallisella postilla, Methodin valinnan mukaan (kahdessa edellisessä tilanteessa viimeisimpään tiedossamme olevaan osoitteeseen). Ominaisuuksissa voidaan myös antaa ilmoituksia näiden Käyttöehtojen muutoksista tai muista asioista näyttämällä kyseiset ilmoitukset tai lisäämällä linkin kyseisiin ilmoituksiin. Sitoudut rajoituksitta siihen, että näiden Käyttöehtojen sekä minkä tahansa sähköisessä muodossa annetun ilmoituksen tulostettua versiota voidaan pätevästi käyttää näihin Käyttöehtoihin perustuvissa tai niihin liittyvissä oikeudellisissa tai hallinnollisissa prosesseissa samassa laajuudessa ja samoilla ehdoilla kuin muita liike-elämän asiakirjoja ja tallenteita, jotka on alun perin luotu ja joita on ylläpidetty tulostetussa muodossa.