Käyttöehdot

VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Viimeksi päivitetty: 10. maaliskuuta 2020

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT (”EHDOT”) HUOLELLISESTI.

TÄMÄN VERKKOSIVUN OMISTAJA JA HALLINNOIJA ON PEOPLE AGAINST DIRTY HOLDINGS JA/TAI SEN OSAKKUUSYHTIÖT (”PAD”). Tässä osakkuusyhtiö merkitsee mitä tahansa yhtiötä, joka suoraan tai epäsuorasti hallitsee People Against Dirty Holdings Limitediä tai jota People Against Dirty Holdings Limited hallitsee tai joka on saman hallinnan alainen People Against Dirty Holdings Limitedin kanssa yli 50 prosentin omistajuudella äänestysosuudesta tai vastaavanlaisesta osuudesta kyseisessä yhtiössä.

KUN KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA TAI MITÄ TAHANSA MUUTA VERKKOSIVUSTOAMME, MOBIILISIVUSTOAMME TAI SOSIAALISEN MEDIAN SIVUAMME (YHTEISNIMITYS ”VERKKOSIVUSTO”), SITOUDUT NOUDATTAMAAN NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA.

JOS ET HYVÄKSY KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ VERKKOSIVUSTOA.

Saatamme muuttaa näitä Ehtoja ajoittain. Jos teemme muutoksia näihin Ehtoihin, ilmoitamme sinulle julkaisemalla korjatut Ehdot Verkkosivustolla. Kaikki muutokset ovat voimassa välittömästi, kun tarkastetut Ehdot on julkaistu Verkkosivustolla. Jos et hyväksy Ehtoihin tehtyjä muutoksia, älä enää käytä Verkkosivustoa. Jos käytät Verkkosivustoa sen jälkeen, kun Ehtoihin on tehty muutoksia, hyväksyt tehdyt muutokset. Tarkasta uusimmat Ehdot Verkkosivustolta aika ajoin.

Huomioi, että Verkkosivuston käyttö tai tietyt Verkkosivun sisällöt ja ominaisuudet saattavat olla niiden kohdalla kuvattujen lisäehtojen mukaisia (”Lisäehdot”), mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, arvonnat, kilpailut ja verkkokauppa. Jos Lisäehdot ovat ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa, nämä Ehdot ovat voimassa, ellei toisin sanota. Kun käytät Lisäehtojen alaista Verkkosivustoa, sisältöä ja ominaisuuksia, hyväksyt myös näiden Lisäehtojen noudattamisen.

Verkkosivustoa hallitaan ja käytetään Yhdysvaltain lakien mukaisesti, mutta se suunnitellaan myös sopimaan yhteen niiden maiden, joissa meillä on toimintaa, lakien kanssa. Vaikka nämä Ehdot kertovat tavan, jolla Verkkosivustoa käytetään, saatat olla oikeutettu tiettyihin asiakassuojaoikeuksiin paikallisen hallintoalueesi lakien mukaisesti. Jos asut Yhdysvaltain ulkopuolella, oman asuinmaasi lait saattavat koskea mitä tahansa meidän kanssamme verkon välityksellä tapahtuvaa liiketoimintaa.

RAJOITUKSET VERKKOSIVUSTON MATERIAALIN KÄYTÖSSÄ

Tämän Verkkosivuston materiaalit (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, kuvat, ohjelmistot, äänet, tekstit, videonäytteet ja muu media) (”Materiaalit”) ovat PADin omaisuutta tai sille lisensoituja, ja niitä suojaavat aineettoman omaisuudet lait, kuten patentti-, tavaramerkki- tai tekijänoikeuslait. Näiden Materiaalien muokkaaminen, toisintaminen, välittäminen, jakaminen, näyttäminen, johdannaisten töiden luominen, siirtäminen tai myyminen ilman PADin tai meille lisensoidun Materiaalin omistajan edeltävää kirjallista lupaa on kielletty, pois lukien oma henkilökohtainen ja epäkaupallinen käyttö. Kaikki luvattomat yritykset muokata mitä tahansa Verkkosivuston Materiaalia tai yritykset tuhota tai kiertää turvallisuusominaisuuksiamme tai käyttää Verkkosivustoa tai mitä tahansa verkkosivustoilla olevien Materiaalien osaa mihin tahansa muuhun tarkoitukseen kuin sen oletettuun tarkoitukseen on ehdottomasti kielletty. 

PADin tavaramerkit, logot ja palvelumerkit sekä PADille lisensoidut tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (yhteisnimitys ”Tavaramerkit”), jotka näkyvät Verkkosivustolla, ovat PADin rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä merkkejä. Kaikki muut tavaramerkit, kauppanimet, tuotenimet, palvelumerkit ja muut PADin ulkopuoliset merkit ovat niiden omistajien omaisuutta. Mikään Verkkosivustolta löytyvä ei anna implikoiden, erityisluvalla tai muuten minkäänlaista lisenssiä tai oikeutta käyttää mitään Verkkosivustolla näkyvää Tavaramerkkiä ilman PADin tai kolmannen osapuolen, jotka saattavat omistaa muita Verkkosivustolla näkyviä tavaramerkkejä, kirjallista lupaa. Tuotteen tai palvelun nimen tai logon puutos missä tahansa Verkkosivustolla olevassa tekstissä ei tarkoita sitä, että Tavaramerkistä tai muusta nimen tai logon aineettoman omaisuuden tekijänoikeudesta on luovuttu.

Mikä tahansa Materiaalien käyttö, mukaan lukien Ehdotusten jakaminen alla määritetyllä tavalla, tapahtuu omalla riskilläsi. PAD pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa tai kaikkea sisältöä, ohjelmistoja, sovelluksia tai muita kohteita, joita Verkkosivustolla käytetään tai joita Verkkosivusto sisältää, milloin tahansa ilman erillistä ennakkovaroitusta.

KELPOISUUS

Verkkosivuston käyttö on rajattu näihin henkilöihin: (a) lailliset Yhdysvaltain kansalaiset, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita tai täysi-ikäisiä oman asuinalueensa toimivallan mukaisesti, sen mukaan kumpi ikäraja on korkeampi, ja (b) Yhdysvaltain ulkopuolella olevat henkilöt, joilla on oikeus tehdä sitova sopimus kanssamme ja joita soveltuvat asuinmaan lait eivät estä niin tekemästä. 

ELEKTRONINEN VIESTINTÄ

Kun käytät Verkkosivustoa, suostut vastaanottamaan meiltä elektronista viestintää. Lähetämme sinulle oman harkintamme mukaisesti sähköpostia tai julkaisemme ilmoituksia Verkkosivustolla. Hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, julkaisut ja muut sähköisesti viestimämme tiedot täyttävät laissa esitetyt vaatimukset kirjallisesta kommunikaatiosta.

REKISTERÖINTI

Rekisteröintiä saattaa olla pakollista, että pääset tiettyihin Verkkosivuston osiin tai että voit käyttää niitä. PAD käsittelee kaikkia sinulta rekisteröinnin yhteydessä saamiaan tietoja PADin tietosuojahuomautuksen mukaisesti.

Et voi käyttää sähköpostiosoitetta, joka on jo jollain muulla käytössä, joka viittaa jonakuna muuna esiintymiseen, joka kuuluu jollekulle muulle (ilman hänen erillistä edeltävää suostumustaan), rikkoo kenen tahansa omistamia aineettoman omaisuuden tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, on vulgaari tai muuten loukkaava tai jonka hylkäämme mistä tahansa muusta syystä oman harkintamme mukaisesti.

Kun rekisteröidyt, kaikkien antamiesi tietojen tulee olla todellisia, tarkkoja, tämänhetkisiä ja täydellisiä. Jos PADille antamasi tiedot muuttuvat, hyväksyt sen, että sinun on heti ilmoitettava meille uudet tietosi. PAD saattaa peruuttaa käyttäjätilisi, jos mikä tahansa antamistasi tiedoista ilmenee epätarkaksi, virheelliseksi, vanhentuneeksi tai epätäydelliseksi.

Sähköpostiosoitteesi ja luomasi salasana toimivat sisäänkirjautumistietoinasi eikä niitä tule luovuttaa eteenpäin. Olet itse vastuussa kaikesta käyttäjätilisi käytöstä sekä toiminnasta, joka tapahtuu käyttäjätililläsi, mukaan lukien rajoituksetta sellainen käyttö ja toiminta, joka aiheutuu sisäänkirjautumistietojen katoamisesta, anastamisesta tai luvattomasta käytöstä. Katoamisen, anastamisen tai luvattoman käytön tapauksessa saatamme määrätä sinulle oman harkintamme mukaisesti lisää turvallisuusvaatimuksia.

KÄYTTÄJIEN OSALLISTUMINEN JA EHDOTUKSET

Nyt tai tulevaisuudessa jotkin Verkkosivuston osat (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, foorumit, blogit, arvostelut ja kommenttiosiot sekä keskusteluryhmät) voivat tarjota käyttäjille mahdollisuutta (a) julkaista tai luovuttaa meille materiaalia, kuten havaintoja, ehdotuksia, ideoita, huomioita, grafiikkaa, arvosteluja, kommentteja, tietoa, mielipiteitä, vinkkejä, kirjoituksia, piirroksia, kuvia, valokuvia, audiovisuaalisia töitä, videotallenteita, äänitallenteita, kampanjaosallistumisia tai muuta tietoa tai sisältöä, jonka käyttäjä on luonut (”Ehdotukset”), (b) ladata tekstiä, videota, valokuvia ja/tai muuta sisältöä tietokoneelle (yhteisnimeltään ”Tietokonelataus”), (c) ladata mobiiliviihdettä tai muuta sisältöä, kuten sovelluksia, soittoääniä, pelejä, grafiikkaa, uutisia, ääntä, videota, valokuvia tai muuta tietoa, joka on saatavilla Internetin, tekstiviestien, multimediaviestien, WAP- tai BREW-yhteyden tai minkä tahansa muun mobiilisisällön luovutustavan avulla tiettyihin yhteensopiviin mobiililaitteisiin (yhteisnimeltään ”Mobiililataus”) ja/tai (d) katsoa Verkkosivustoa. Mitä tahansa Tietokonelatausta voi käyttää vain omalla tietokoneellasi (tai hallinnoimallasi tietokoneella) ja mitä tahansa Mobiililatausta voi käyttää vain omalla mobiililaitteellasi (tai hallinnoimallasi mobiililaitteella). 

Ehdotuksia ei pidetä salaisina tai alkuperäisinä. PADilla ei ole mitään velvollisuuksia Ehdotusten suhteen. Emme voi taata, etteivätkö muut käyttäjät (tai muut kolmannet osapuolet) käytä jakamiasi ideoita. Tästä syystä Verkkosivustolle ei tule jakaa ideoita, jotka haluat pitää salaisina ja/tai joita et halua muiden käyttävän. Lisäksi minkä tahansa Ehdotuksen, jonka annat meille, tulee kuvastaa rehellisiä mielipiteitäsi, toteamuksiasi, uskomuksiasi ja kokemuksiasi ja joka perustuu henkilökohtaisiin tietoihisi, eikä se saa kuvata virheellisesti suhdettasi PADiin. Käyttäjä saattaa esimerkiksi kertoa mahdollisesta materiaalisesta yhteydestä PADiin missä tahansa Ehdotuksessa, joka sisältää kannatusta.

PAD ei tarkasta eikä voi tarkastaa kaikkia käyttäjien antamia Ehdotuksia, eikä se ole vastuussa Ehdotusten sisällöstä. PAD ei myöskään kannata mitään Ehdotuksia. Tästä syystä emme voi taata Ehdotusten tarkkuutta, todenmukaisuutta tai laatua, emmekä voi vannoa ettei Verkkosivustolla esiinny haitallisia, epätarkkoja, valheellisia, loukkaavia, uhkaavia, halveksuvia, laittomia tai muuten vastenmielisiä Ehdotuksia. Ehdotukset eivät kuvasta PAD mielipiteitä tai toimintaperiaatteita. Tämä pitää paikkansa myös silloin, kun Ehdotukset sisältävät kommentteja muiden käyttäjien Ehdotuksista tai kommentteja jostakin tuotteestamme, palvelustamme, kampanjastamme, Verkkosivustostamme tai muista vastaavista tiedoista.

Vain sinä olet vastuussa (a) mistä tahansa Ehdotuksesta, jonka julkaiset Verkkosivustolla tai sen kautta, (b) kaikesta materiaalista tai tiedosta, jonka annat meille tai muille käyttäjille (tai muille, jotka katsovat Verkkosivustoa) ja (c) kanssakäymisestäsi muiden käyttäjien kanssa (tai muiden kanssa, jotka katsovat Verkkosivustoa). Kun lähetät Ehdotuksia Verkkosivustolle, vapautat PADin kaikista velvollisuuksista tai vastuista, jotka muuten vaatisivat Ehdotusten arviointia tai niihin reagoimista, ja kaikista velvollisuuksista ja vastuista, joita sillä muuten olisi sinua kohtaan kaikissa Ehdotuksiin liittyvissä mahdollisissa toimenpiteissä.

Hyväksyt, että antamalla sinulle mahdollisuuden julkaista, katsoa tai jakaa näitä Ehdotuksia toimimme vain passiivisena johtimena emmekä ole vastuullisia tai velvollisia Ehdotusten sisällöstä tai Verkkosivuston käyttäjien toiminnasta. Pidätämme kuitenkin oikeuden muuttaa, muokata tai kieltäytyä Ehdotusten julkaisusta, arvioinnista, hylkäämisestä, estämisestä, poistamisesta tai muusta toimenpiteestä, jonka koemme tarpeelliseksi minkä tahansa Ehdotuksen kohdalla. Tämä saattaa sisältää sellaiset Ehdotukset, jotka koemme väärinkäytökseksi, halventavaksi, säädyttömäksi, vilpilliseksi, kolmannen osapuolen oikeuksia rikkovaksi, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, aineettoman omaisuuden tekijänoikeuksia tai julkisuus- tai yksityisyysoikeuksia rikkovaksi, tai muuten loukkaavaksi tai oman harkintamme mukaan sopimattomaksi. Toimenpiteet saattavat sisältää, mutta eivät rajoitu, näihin Ehtoihin sopimattoman sisällön poistamisen, käyttäjän Verkkosivulle pääsyn lopettamisen ja kaikkien sellaisten henkilöiden Ehdotusten poistamisen, joiden arvioimme rikkovan sääntöjä nyt tai toistuvasti. 

Jos kuka tahansa käyttäjä ilmoittaa meille, että jokin Ehdotus ei mukaudu näihin Ehtoihin, voimme tutkia väitettä ja päättää oman harkintamme mukaisesti tarvittavista toimenpiteistä. Emme ole vastuussa Ehdotusten muokkaamisesta, poistamisesta tai näyttämisen jatkamisesta.

Saatamme vastaanottaa Ehdotuksia, kehitellä itse tai käyttämiemme kolmansien osapuolten kautta Verkkosivustolle ideoita, keksintöjä, materiaaleja ja muuta sisältöä, joka on samankaltaista tai identtistä aiheeltaan, idealtaan, formaatiltaan tai muilla tavoin kuin sinun Verkkosivustolle antamasi Ehdotukset. Esimerkinomaisesti PAD on itse ja kolmannen osapuolen toimittajien kautta aktiivisesti mukana uusien tuotteiden ja palveluiden tutkimus- ja kehitystyössä, markkinoinnin ja mainonnan materiaalien luomisessa ja muussa tuotteisiin ja palveluihimme liittyvän sisällön kehittämisessä, jotka saattavat muulla tavoin kiinnostaa muita käyttäjiä. Kun jaat meille Ehdotuksia, ymmärrät, että luovut kaikista oikeuksistasi, joita sinulla on ollut, saattaa olla nyt tai tulevaisuudessa pohjautuen mihinkään ideaan, keksintöön, kokoonpanoon, videoon ja/tai muihin töihin, joita PAD (tai sen nimeämät edustajat) pohjaavat Ehdotukseesi tai jotka muuten muistuttavat tai vastaavat mitä tahansa Ehdotusta, jonka olet antanut Verkkosivustolla.

JOS LUOVUTAT MEILLE MATERIAALIA:

(1) Täten annat meille epäekslusiivisen, maailmanlaajuisen, täysin maksetun ja rojaltittoman, jatkuvan, peruuttamattoman ja rajoittamattoman lisenssin käyttää, muokata, jakaa, esittää, näyttää, sisällyttää, jatkolisensoida ja luoda johdannaistöitä kaikista Ehdotuksistasi tai niiden osista millä tahansa hyväksi katsomallamme tavalla ja mihin tahansa tarkoitukseen.

Tämä tarkoittaa muun muassa, että:

 • Meidän ei tarvitse käsitellä mitään Ehdotuksia luottamuksellisesti.
 • Jos käytämme Ehdotusta tai annamme muiden käyttää Ehdotusta, tai mitä tahansa Ehdotusta muistuttavaa, meidän ei tarvitse maksaa sinulle tai kellekään muulle Ehdotuksesta tai sen käytöstä.
 • Voimme käyttää Ehdotusta mihin tahansa tarkoitukseen ilman, että sinä tai kukaan muu saat Ehdotuksesta tai sen käytöstä minkäänlaista korvausta tai ilmoitusta.
 • Voimme käyttää Ehdotusta verkkosivulla, digitaalisessa mediassa, printtimediassa tai missä tahansa mediassa maailmanlaajuisesti ja aina.

(2) Siltä osin kuin sinulla on Ehdotukseen tai siihen liittyen oikeuksia, joita ei voi lisensoida PADille soveltuvan lain tai lakiteorian mukaan, täten peruuttamattomasti vapautat ja luovut kaikista sellaisista oikeuksista mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, kaikki oikeudet julkisuuteen, yksityisyyteen, kauppasalaisuuksiin ja ”moraalisiin oikeuksiin” tai mihin tahansa muihin oikeuksiin, joka liittyy tekijän merkitsemiseen tai materiaalien koskemattomuuteen tai mihin tahansa muihin aineettoman omaisuuden tekijänoikeuksiin.

(3) Tiedostat, että olet vastuussa mistä tahansa tekemästäsi Ehdotuksesta – toisin sanoen tiedostat, että sinä (emme me) olet täysin vastuussa Ehdotuksesta ja sen laillisuudesta, luotettavuudesta, sopivuudesta, alkuperäisyydestä ja vaatimustenmukaisuudesta.

(4) Tiedostat myös, että meillä ei ole minkäänlaista velvollisuutta käyttää Ehdotuksia, julkaista niitä tai vastata mihinkään niistä. Saatamme ottaa sinuun tai mihin tahansa kolmanteen osapuoleen yhteyttä varmistaaksemme tiedot, jotka sisältyvät antamaasi Ehdotukseen, saadaksemme lisäkommentteja ja kuvataksemme, nauhoittaaksemme tai tehdäksemme tallenteen mistä tahansa sinun tai muiden keskusteluiden tai kirjeenvaihdon aikana tekemästä lausunnosta. Hyväksyt, että kaikki näiden toimintojen seurauksena luodut materiaalit kuuluvat meille ja niitä saatetaan käyttää millä tahansa meidän hyväksi arvioimallamme tavalla. Saatamme myös lähettää Ehdotukseesi liittyen sinulle tietoa ja huomautuksia Verkkosivuston kautta, sähköpostitse tai muulla Ehdotuksen yhteydessä antamiesi tietojen mahdollistamalla tavalla.

PAD varaa oikeuden milloin tahansa ja aika ajoin lopettaa, väliaikaisesti tai pysyvästi, joidenkin tai kaikkien Ehdotusten hyväksymisen ja/tai mahdollisuutesi päästä käsiksi Ehdotuksiin joko ilmoittamalla tai ilmoittamatta oman harkintansa mukaisesti. Hyväksyt, että PAD ei ole vastuussa sinulle tai kenellekään muulle mistään Ehdotusten hyväksymisen keskeytyksestä tai lopettamisesta.

KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Vaikkemme ole vastuussa käyttäjiemme käytöksestä tai heidän tekemistään Ehdotuksista, haluamme kuitenkin Verkkosivuston olevan paikka, jossa ei loukata kenenkään oikeuksia eikä loukata tai vahingoiteta ihmisiä. Tästä syystä Verkkosivustolla EI SAA tehdä seuraavaa:

 • lähettää tekijänoikeudella suojattua materiaalia, jota suojaa kauppasalaisuus tai joka on muuten kolmannen osapuolen omistajaoikeuden alainen, mukaan lukien tavaramerkit, yksityisyys- ja julkisuusoikeudet (esim. jonkin muun nimen tai näköisyyden käyttö tai valokuva, joka on otettu toisesta henkilöstä ilman hänen suostumustaan) – ehdota vain materiaalia, jonka oikeudet omistat kokonaan itse;
 • julkaista valheellisuuksia tai tehdä kannanottoja, jotka saattavat vahingoittaa meitä tai muita;
 • lähettää materiaalia, joka on laitonta, säädytöntä, harhaanjohtavaa, herjaavaa, panettelevaa, uhkaavaa, vähättelevää, pornografista, häiritsevää, vihapuhetta, rodun tai etnisyyden vastaista, johtaa siviilioikeudelliseen vastuuseen, rikkoo mitä tahansa lakia tai on muuten sopimatonta;
 • lähettää materiaalia, joka mainostaa alkoholia, laittomia huumausaineita, tupakkaa, aseita (tai minkä tahansa näiden käyttöä);
 • julkaista mainoksia tai yritysten tarjouspyyntöjä;
 • häiritä Verkkosivuston toimintaa millään tavalla, mukaan lukien kohtuuttoman rasituksen aiheuttaminen Verkkosivustolle;
 • hajottaa turvallisuusmekanismeja, tutkia tai kokeilla miten turvallisuusmekanismeja voi hajottaa tai antaa tietoja, jotka liittyvät turvallisuusmekanismien tuhoamiseen, mukaan lukien se, että annat toiselle ihmiselle omat tunnuksesi Verkkosivustolle pääsemiseksi tai väärennät, poistat tai piilotat Internet-protokollan otsikon, sähköpostin lähettäjän tai muun tunnistetiedon;
 • kerätä tietoa muista, mukaan lukien sähköpostiosoitteet, ilman heidän lupaansa;
 • selvittää, purkaa, hajottaa tai tutkia minkään Verkkosivustolla käytetyn tai Verkkosivuston osana olevan ohjelmiston valmistustapaa;
 • rikkoa mitään paikallista, kansallista tai kansainvälistä lakia tai julkaista mitään Ehdotusta, joka rohkaisee tai ohjeistaa rikoksen tekemiseen;
 • virheellisesti kuvastaa itseäsi, ikääsi tai yhteyksiäsi mihin tahansa henkilöön tai kokonaisuuteen, mukaan lukien rajoituksetta suhteesi tai materiaalinen yhteytesi PADiin;
 • käyttää Verkkosivustoa lähettämään tai asettamaan saataville mitään epätoivottuja tai luvattomia mainoksia, tarjouspyyntöjä, markkinointimateriaalia, roskapostia, ketjukirjeitä, pyramidihuijauksia tai muita vastaavia tarjouspyyntöjä;
 • julkaista tai jakaa mitään henkilöön liitettävissä olevia tai yksityisiä tietoja kolmannesta osapuolesta;
 • pyytää kenenkään salasanoja tai henkilökohtaisia tietoja;
 • käyttää Verkkosivustolta saamiasi tietoja tai sisältöä näiden Ehtojen erikseen sallimien tapojen ulkopuolisesti;
 • julkaista mitään materiaalia, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muuta tietokonekoodia, tiedostoja tai ohjelmia, joiden tarkoituksena on häiritä, tuhota tai rajoittaa minkään tietokoneohjelman tai -laitteiston tai televiestintälaitteen toimintaa;
 • rekisteröityä useammalla kuin yhdellä tilillä tai käyttää tai yrittää käyttää jonkun toisen tiliä, palvelua tai järjestelmää ilman lupaa tai luoda Verkkosivustolle väärennettyä henkilöllisyyttä; tai
 • käyttäytyä aggressiivisesti tai ahdistelevasti tai pelotella tai häiriköidä ketään.

Seuraavat ovat yleiset ohjesäännöt kanssakäymiseen Verkkosivustolla

 • Kunnioita muita. Erityisesti silloin, kun olet heidän kanssaan eri mieltä.
 • Väittely tekee hyvää, mutta sen tulisi olla rakentavaa.
 • Ota vastuuta omista sanomisistasi.

MOBIILILAITTEET

Jos se on Verkkosivustolla luvallista tai ominaisuus on saatavilla, voit (a) ladata sisältöä Verkkosivustolle mobiililaitteeltasi, (b) vastaanottaa ja vastata viesteihin tai päästä julkaisuihin käsiksi tai tehdä niitä tekstiviestitse, (c) selata Verkkosivustoa mobiililaitteellasi ja/tai (d) päästä käsiksi tiettyihin ominaisuuksiin lataamasi ja asentamasi mobiilisovelluksen avulla (yleisnimitykseltään ”Mobiilipalvelut”). Mobiililiittymäsi on oltava osallistuvalta mobiilipalveluntarjoajalta, ja langattoman liittymäsi on tarjottava sinulle riittävä toiminnallisuus. Sinun täytyy mahdollisesti maksaa palvelumaksuja operaattorillesi ja muille kolmansille osapuolille, kun käytät niiden palveluita. Tarkasta oma liittymätyyppisi, niin varmistat mitä maksuja käytöstä saattaa aiheutua. 

ARVONNAT JA KILPAILUT

Kaikki arvonnat, kilpailut, pelit ja/tai kampanjatarjoukset, jotka ovat saatavilla Verkkosivustolla, toimivat tiettyjen sääntöjen ja/tai käyttöehtojen mukaisesti. Kun osallistut Verkkosivustolla oleviin arvontoihin, kilpailuihin, peleihin tai kampanjatarjouksiin, olet velvoitettu toimimaan näiden sääntöjen ja/tai käyttöehtojen mukaisesti. On erittäin tärkeää, että luet soveltuvat säännöt ja/tai käyttöehdot, jotka liittyvät tiettyyn sivuun tai toimintoon. Siinä tapauksessa, että niiden sääntöjen ja/tai käyttöehtojen ja näiden Ehtojen välillä on ristiriita, arvontojen, kilpailujen, pelien tai kampanjatarjousten säännöt ja/tai käyttöehdot ovat voimassa, mutta vain ristiriidan osalta.

VIITTAUSMAHDOLLISUUDET

Saatamme aika ajoin tarjota viittausohjelmia, jotka mahdollistavat ystäviesi tai perheesi tietojen tarjoamisen meille (”Viitattu henkilö”), mukaan lukien rajoituksetta sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, nimet, katuosoitteet ja muunlaiset yhteystiedot, jonka avulla he voivat vastaanottaa meiltä tietoa ja/tai kampanjatarjouksia Verkkosivustoon ja sen ominaisuuksiin liittyen. Saatamme käyttää ja säilyttää tällaisia sinulta kerättyjä Viitattuun henkilöön liittyviä tietoja tietosuojahuomautuksemme mukaisesti ja vain siinä määrin kuin on tarpeen pyyntösi toteuttamiseksi. Emme käytä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, ellei Viitattu henkilö hyväksy tietojen käyttöä näihin tarkoituksiin. Voit viitata vain henkilöihin, jotka tunnet henkilökohtaisesti. Sinun on saatava Viitatun henkilön hyväksyntä ennen kuin annat meille hänen yhteystietonsa. Pidätämme oikeuden rajoittaa kuinka monen Viitatun henkilön tiedot voit meille antaa. Pidätämme oikeuden ajoittain rajoittaa montako kertaa tietyn Viitatun henkilön tiedot voidaan meille antaa. Et voi vetää pois Viitatulle henkilölle antamiasi yhteystietoja sen jälkeen, kun olet ne meille antanut. Viitatun henkilön on oltava (a) laillinen Yhdysvaltain kansalainen, joka on vähintään 18-vuotias tai täysi-ikäinen oman asuinalueensa toimivallan mukaisesti, sen mukaan, kumpi ikäraja on korkeampi, ta (b) Yhdysvaltain ulkopuolella oleva henkilö, jolla on oikeus tehdä sitova sopimus kanssamme ja jota soveltuvat asuinmaan lait eivät estä niin tekemästä, tai muu täyttää muun vastaavan ikävaatimuksen, joka on määritelty osallistumissivulla, ja henkilö voi rekisteröityä Verkkosivustolla tarjottuihin ominaisuuksiin ja muuten käyttää Verkkosivustoa. Pidätämme oikeuden lisätä lisärajoituksia siihen, keihin voidaan viitata. Viitatun henkilön yhteystietojen on oltava voimassa olevia ja toimivia, jotta voimme ottaa häneen yhteyttä Verkkosivustosta tai sen toiminnoista. Emme ole vastuussa antamiesi yhteystietojen validoimisesta. Voimme valita että EMME ota yhteyttä kehenkään Viitattuun henkilöön ja/tai sähköpostiosoitteeseen, jos hän on jollain ”älä ota yhteyttä” – tai ”älä lähetä sähköpostia” -listallamme. Lisäksi pidätämme oikeuden estää kenen tahansa Viitatun henkilön osallistumisen, jos (a) antamasi yhteystiedot ovat virheelliset tai ne eivät ole validit, (b) henkilö on rikkonut mitä tahansa näiden Ehtojen kohtaa tai (c) päätämme oman harkintamme mukaisesti, että henkilön osallistuminen saattaa olla haitallista meille, Verkkosivustolle, mille tahansa palvelulle tai ominaisuudelle tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle millään tavalla, tai mistä tahansa muusta syystä oman harkintamme mukaan.

Jos käytät mitään viittausohjelmaa väärin tai käyttäydyt meidän harkintamme mukaisesti muuten huonosti viittausohjelmassa, me pidätämme oikeuden kieltää sinulta pääsyn Verkkosivustolle jatkossa. Kannustimet, palkinnot tai viittausohjelmat ovat niiden lisäkäyttöehtojen alaisia, jotka ilmoitetaan silloin, kun kyseiset ohjelmat tulevat saataville. Siinä tapauksessa, että niiden käyttöehtojen ja näiden Ehtojen välillä on ristiriita, kannustimen, palkinnon tai viittausohjelman käyttöehdot ovat voimassa, mutta vain ristiriidan osalta. Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan lakkauttaa, hetkellisesti tai pysyvästi, tai lopettaa minkä tahansa tai kaikkien viittausohjelmien tarjoamisen ilman erillistä ilmoitusta, syytä tai vastuunalaisuutta.

Jos käytät Verkkosivustoa kommunikoimaan Viitatun henkilön (tai minkä tahansa muun kolmannen osapuolen kanssa), hyväksyt sen, ettei Verkkosivustoa saa käyttää vahingoittamaan Viitattua henkilöä tai mitään muuta kolmatta osapuolta eikä soveltuvien lakien, sääntöjen, säädösten tai Ehtojen vastaisesti.

Jos tuomme milloin tahansa saataville verkkokommunikointikeinon, joka on saatavilla vain jäsenille, saatamme määrätä noudatettaviksi osan tai kaikki samoista rajoituksista, jotka yllä on kerrottu, oman harkintamme mukaisesti. Kerromme sinulle tärkeistä huomautuksista tällaisen kommunikointijärjestelmän kautta.

ÄÄNESTYS-/ARVIOINTIOMINAISUUDET

Kaikkien Verkkosivuston äänestys-/arviointiominaisuuksien tapauksessa sinun on noudatettava Verkkosivuston antamia ohjeita äänesi/arviointisi jättämiseksi, mukaan lukien rajoituksetta kaikki käyttäjälle asetetut rajoitukset äänestämiseen/arviointiin liittyen. Äänet/arvioinnit, jotka vastaanotamme sinulta äänestys-/arviointirajoituksista huolimatta, hylätään. Maksaminen tai muunlainen korvaus äänistä/arvioinneista on kielletty. Äänet/arvioinnit, jotka luo koodi, makro tai muu automatisoitu menetelmä tai muu sellainen järjestelmä, jonka tavoitteena on meidän harkintamme mukaisesti vaikuttaa äänestys-/arviointiprosessin koskemattomuuteen, voidaan nollata. Pidätämme oikeuden hylätä oman harkintamme mukaisesti kenet tahansa, joka rikkoo näitä Ehtoja, vääristää äänestys-/arviointiprosessia tai käyttäytyy epäurheilijamaisella tai sopimattomalla tavalla, ja nollata kaikki henkilöön liittyvät äänet/arvioinnit. Päätöksemme liittyen mihin tahansa äänestys-/arviointielementtien osiin ovat lopullisia ja sitovia, kuten esimerkiksi äänten tai arviointien laskuun liittyen ja epäilyttävien äänten/arviointien tai äänestäjien/arvioijien hylkäämisen suhteen.

TAPAHTUMAT

Saatat saada kutsun tai pyynnön osallistua PADin sponsoroimiin tapahtumiin, liiketoimintayhteistyökumppaneidemme sponsoroimiin tapahtumiin tai Verkkosivuston käyttäjien järjestämiin tapahtumiin, jotka eivät mitenkään liity PADiin (yhteisnimeltään ”Tapahtumat”). Tapahtumiin osallistuminen tapahtuu omalla riskilläsi ja täten hyväksyt sen, että PAD on todettu syyttömäksi mihin tahansa vastuuseen, vaatimukseen, vahingonkorvaukseen, kustannuksiin tai kuluihin, mukaan lukien rajoituksetta mikä tahansa itsellesi tai alaikäisille lapsillesi tai holhottavillesi tapahtunut loukkaantuminen tai kuolema sekä kohtuulliset asianajajakulut ja -kustannukset, jotka ovat seurausta Tapahtumiin osallistumisesta tai mihin tahansa Tapahtumissa tarjolla olevaan toimintoon. Täten myös hyväksyt, että me (ja nimeämämme edustajat) saatamme kuvata ja tallentaa minkä tahansa PADin sponsoroiman Tapahtuman, johon sinä tai alaikäiset lapsesi tai holhottavasi otatte osaa, ja täten hyväksyt, että tällaiset videot ja tallenteet ovat PADin omaisuutta ja me (ja nimeämämme edustajat) voimme käyttää sinun tai alaikäisten lastesi tai holhottaviesi nimeä, näköisyyttä, ääntä, esitystä ja muuta toimintoa, johon sinä tai alaikäiset lapsesi tai holhottavasi osallistuitte, mihin tahansa mainostustarkoitukseen, myynninedistämistarkoitukseen tai muuhun lailliseen tarkoitukseen missä tahansa mediassa nyt ja tulevaisuudessa maailmanlaajuisesti ilman erillistä ilmoitusta, hyväksyntää tai korvausta sinulle tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle. Voimme vaatia läsnäoloasi tapahtumassa, kun saamme kirjallisen vahvistuksen sopimukseen.

TUOTETIEDOT

TÄRKEÄÄ: VERKKOSIVUSTOLLA OLEVAT EHDOTUKSET SAATTAVAT SISÄLTÄÄ PADIN TUOTTEIDEN KÄYTTÖEHDOTUKSIA, JOITA PAD EI OLE ARVIOINUT TAI HYVÄKSYNYT. PAD ei kannata tai hyväksy tuotteidensa käyttöä mitenkään muuten kuin tuotteen pakkauksessa kuvatun käyttötarkoituksen mukaisesti. Älä käytä mitään PADin tuotetta mitenkään muuten kuin tavalla, johon se on tarkoitettu.

KÄYTTÄJIEN VÄLISET RIITA-ASIAT

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ OLET YKSIN VASTUUSSA VUOROVAIKUTUKSESTASI MUIDEN KÄYTTÄJIEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANSSA. PAD PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN, MUTTEI OLE VELVOITETTU NIIN TEKEMÄÄN, TARKKAILLA RIITA-ASIOITA SINUN JA MUIDEN KÄYTTÄJIEN (JA MUIDEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN) VÄLILLÄ, JA LOPETTAMAAN PÄÄSYSI VERKKOSIVUSTOLLE, JOS PAD OMAN HARKINTANSA MUKAAN KOKEE SEN TARPEELLISEKSI.

VASTUUNRAJOITUS

PAD EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGONKORVAUKSISTA TAI LOUKKAANTUMISISTA, JOTKA JOHTUVAT VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ.

NÄIHIN KUULUVAT (MUTTA EIVÄT RAJOITU) VAHINGONKORVAUKSET JA LOUKKAANTUMISET, JOTKA JOHTUVAT:

 • VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ (TAI KÄYTTÖKYVYTTÖMYYDESTÄ);
 • MINKÄ TAHANSA VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ (TAI KÄYTTÖKYVYTTÖMYYDESTÄ), JOHON ON LINKKI VERKKOSIVUSTOLLAMME;
 • SUORITUSKYVYN TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ;
 • VIRHEESTÄ;
 • LAIMINLYÖNNISTÄ;
 • KESKEYTYKSESTÄ;
 • VIASTA;
 • VIIVEESTÄ TOIMINNASSA TAI SIIRROSSA;
 • TIETOKONEVIRUKSESTA; TAI
 • LINJAN TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ.

MUISTA, ETTEMME OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGONKORVAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA:

 • VAHINGONKORVAUKSET, JOIDEN TARKOITUKSENA ON KORVATA JOLLEKULLE MENETYKSESTÄ TAI LOUKKAANTUMISESTA;
 • EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ, RANKAISEVASTA TAI ESIMERKILLISISTÄ VAHINGONKORVAUKSISTA;
 • VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA VOIVAT SEURATA MENETYKSESTÄ TAI LOUKKAANTUMISESTA (LAILLISESTI ”SEURAAVAT VAHINGOT”); TAI
 • MUISTA SEKALAISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA TAI KUSTANNUKSISTA, JOTKA OVAT SUORAA SEURAUSTA MENETYKSESTÄ TAI LOUKKAANTUMISESTA (LAISSA ”SATUNNAISET VAHINGOT”).

LISÄKSI ON HUOMATTAVA, ETTEMME OLE VASTUUSSA EDES SILLOIN, KUN OLEMME OLLEET PIITTAAMATTOMIA TAI MEITÄ ON NEUVOTTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUTTA – TAI SILLOIN, KUN MOLEMMAT PITÄVÄT PAIKKANSA.

POIKKEUS: JOILLAIN HALLINTOALUEILLA LAKI EI ANNA MEIDÄN RAJOITTAA TAI POISSULKEA VASTUUTA NÄISTÄ ”SATUNNAISISTA” TAI ”SEURAAVISTA” VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTEN YLLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA, JA SINULLA SAATTAA OLLA OIKEUS SAADA TÄMÄN TYYPPISIÄ VAHINGONKORVAUKSIA. JOKA TAPAUKSESSA VASTUUMME KAIKISTA MENETYKSISTÄ, VAHINGONKORVAUKSISTA, LOUKKAANTUMISISTA JA KAIKENLAISISTA VAATIMUKSISTA (RIIPPUMATTA SIITÄ HAETAANKO VAHINGONKORVAUKSIA SOPIMUSEHTOJEN ALAISESTI VAI VÄITETÄÄNKÖ NIIDEN JOHTUNEEN PIITTAAMATTOMUUDESTA TAI MUUSTA VÄÄRÄNLAISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ TAI NE PERUSTUVAT MIHIN TAHANSA MUUHUN LAKITEORIAAN) EI OLE SUUREMPI KUIN SUMMA, JONKA MAKSOIT PÄÄSYSTÄ VERKKOSIVUSTOLLE.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

VERKKOSIVUSTOMME MATERIAALIT TOIMIVAT ”SAAT MITÄ NÄET”-PERIAATTEELLA. TÄMÄ TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ PAD KIISTÄÄ KAIKEN ERILLISEN JA IMPLIKOIDUN TAKUUN VERKKOSIVUSTON MATERIAALEIHIN LIITTYEN.

TÄMÄ SISÄLTÄÄ NÄMÄ TAKUUT (MUTTA EI RAJOITU NIIHIN):

 • MATERIAALI ON MYYTÄVISSÄ JA ON TIETYN LAATUINEN TAI SOPIVA TIETTYYN TARKOITUKSEEN;
 • MATERIAALIN TOIMINNALLISET ELEMENTIT OVAT HÄIRIÖTTÖMIÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ;
 • VIAT KORJATAAN;
 • VERKKOSIVUSTOMME TAI PALVELIMEMME, JOTKA NIITÄ TARJOAVAT, OVAT VIRUKSETTOMIA TAI VAPAITA MUISTA HAITALLISISTA KOMPONENTEISTA; JA
 • ONNISTUNEET TULOKSET TAI SEURAUKSET JOHTUVAT MATERIAALIEN MUKANA TULLEIDEN OHJEIDEN, KÄYTTÖOHJEIDEN TAI RESEPTIEN OIKEANLAISESTA SEURAAMISESTA.

YLLÄ MAINITUN LISÄKSI SINÄ (EI PAD) ON VASTUUSSA KAIKEN TARVITTAVAN HUOLLON TAI KORJAUKSIEN KAIKISTA KUSTANNUKSISTA.

PAD EI VOI HALLITA MUIDEN KÄYTTÄJIEN, JOIDEN KANSSA SAATAT JAKAA TIETOJASI, TOIMINTAA. TÄTEN EMME VOI TAATA EMMEKÄ TAKAA, ETTÄ LUOVUTTAMIASI TIETOJA EIVÄT KATSO LUVATTOMAT HENKILÖT TAI ETTÄ NIITÄ EI KÄYTETÄ SOPIMATTOMIIN TARKOITUKSIIN. PAD EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VERKKOSIVUSTON YKSITYISYYSASETUSTEN TAI TURVALLISUUSTOIMENPITEIDEN KIERTÄMISESTÄ. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ POISTAMISENKIN JÄLKEEN EHDOTUKSEN KOPIOT SAATTAVAT OLLA NÄKYVILLÄ VÄLIMUISTISSA TAI ARKISTOISSA OLEVILLA SIVUILLA TAI ETTÄ MUUT KÄYTTÄJÄT OVAT SAATTANEET KOPIOIDA JA TALLENTAA EHDOTUKSESI.

MIKÄ TAHANSA TOIMI, JOKA ON VASTAUS VERKKOSIVUSTOLLA TARJOTTUUN, KESKUSTELTUUN TAI JULKAISTUUN TIETOON, MIELIPITEESEEN, NEUVOON TAI EHDOTUKSEEN, MUKAAN LUKIEN MIKÄ TAHANSA LADATTU SISÄLTÖ TAI MUUTEN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖN KAUTTA SAATU SISÄLTÖ, ON OMA RISKISI. OLET YKSIN VASTUUSSA MISTÄ TAHANSA TOIMISTA, JOTKA OVAT VASTAUKSIA TÄLLAISIIN TIETOIHIN, MIELIPITEISIIN, NEUVOIHIN TAI EHDOTUKSIIN TAI MISTÄ TAHANSA MENETYKSESTÄ TAI VAHINGONKORVAUKSESTA, JOKA JOHTUU NÄISTÄ TOIMISTA, MUKAAN LUKIEN MINKÄÄNLAINEN TIETOKONEJÄRJESTELMÄSI VAHINGOITTUMINEN TAI TIETOJEN KATOAMINEN, JOKA ON SEURAUSTA TÄLLAISEN SISÄLLÖN LATAAMISESTA.

POIKKEUS: JOILLAIN HALLINTOALUEILLA LAKI EI MAHDOLLISTA TAKUIDEN KIISTÄMISTÄ TAI POISSULKEMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE EI EHKÄ PÄDE SINUUN.

LINKIT MUIHIN SIVUSTOIHIN

Joissain tapauksissa pääset muille Internet-sivustoille Verkkosivustoltamme. PAD ei kannata tai hyväksy mitään tuotteita, palveluita tai tietoja, joita tarjotaan tällaisilla kolmannen osapuolen verkkosivustoilla, eikä se takaa näiden kolmansien osapuolien minkään tuotteiden, palveluiden tai tietojen laatua, turvallisuutta tai sopivuutta. Samaten linkit kolmannen osapuolen sivustoille on tarkoitettu vain sinun hyödyksesi, eikä PAD ole vastuussa minkään Verkkosivustolta linkitetyn sivuston sisällöstä. PAD kiistää kaikki takuut, mainitut tai implikoidut, minkä tahansa muun sivuston sisällön tarkkuudesta, laillisuudesta, luotettavuudesta tai validiteetista. Muiden sivustojen katsominen tapahtuu omalla riskilläsi. Tarkista verkkoselaimesi osoitepalkista osoite (URL), jos haluat tietää oletko edelleen PADin hallinnoimalla sivustolla vai jollain muulla sivustolla.

VAPAUTUS

Hyväksyt sen, että vapautat vastuusta ja pidät PADia, tytäryhtiöitämme ja kaikkia erillisiä virkamiehiämme, johtajiamme, työntekijöitämme, edustajiemme ja agenttejamme erillään mistä tahansa vaatimuksesta, väitteestä, menetyksestä, kustannuksesta, vastuusta tai vahingonkorvauksesta (mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot ja kustannukset), jotka johtuvat:

 • Verkkosivuston käytöstäsi,
 • Ehdotusten käytöstäsi,
 • osallistumisestasi mihin tahansa palveluun tai ohjelmaan, jota tarjotaan Verkkosivustolla tai sen kautta,
 • näiden Ehtojen rikkomisesta tai jos sinua syytetään niiden rikkomisesta,
 • mistä tahansa julkaisemastasi Ehdotuksesta tai
 • jos sinua syytetään minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomisesta (mukaan lukien rajoituksetta väitteet kunnianloukkauksesta, yksityisyydenloukkauksesta, julkisoikeudelliset syyt, luottamuksen rikkominen, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien tai minkä tahansa muun aineettoman omaisuuden oikeuksien loukkaaminen).

Pidätämme oikeuden ekslusiivisesti puolustaa ja hallita mitä tahansa väitettä, joka syntyy ylläolevista ja vastaavista vapauttavista asioista ja sanoa, että toimit täysin yhteistyössä kanssamme tällaisissa puolustuksissa.

ILMOITUS TEKIJÄNOIKEUSSUOJAN RIKKOMUKSISTA YHDYSVALTAIN LAKIEN MUKAISESTI

Vuoden 1998 Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) antaa turvaa tekijänoikeuksien omistajille, jotka uskovat, että heidän Internetissä leviävä materiaalinsa rikkoo Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien heille suomia oikeuksia. Jos olet sitä mieltä, että työsi on kopioitu ja julkaistu Verkkosivustolla tavalla, joka viittaa tekijänoikeusrikkomukseen, kerro tekijänoikeusagentillemme seuraavat tiedot: (i) elektroninen tai fyysinen allekirjoitus tekijänoikeuden omistajalta tai henkilöltä, joka on auktorisoitu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta; (ii) kuvaus työstä, jonka tekijänoikeuksia on väitteesi mukaan loukattu; (iii) kuvaus siitä, missä tekijänoikeuksia loukkaava materiaali on Verkkosivustolla; (iv) osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi; (v) kirjallinen lausuntosi, jonka mukaan olet siinä uskossa, että kiistelty käyttö ei ole tekijänoikeuden omistajan, hänen agenttinsa tai lain auktorisoimaa; ja (vi) lausuntosi, joka on väärän valan rangaistuksen alainen, jonka mukaan yllä olevat ilmoituksesi tiedot ovat tarkat ja että olet väitetysti rikotun tekijänoikeuden omistaja tai eksklusiivisen tekijänoikeuden omistajan auktorisoima agentti. 

Ilmoitus, joka ei täytä yllä olevia DMCA:n vaatimuksia, tekijänoikeuksien omistajalta tai hänen auktorisoimaltaan henkilöltä ei ole riittävä ilmoitukseksi eikä sen täten oleteta sisältävän oikeita tietoja ja olosuhteita oikeuksia loukkaavasta materiaalista tai toiminnoista. Suosittelemme, että otat yhteyttä omaan lakineuvojaasi ennen kuin lähetät ilmoituksen tekijänoikeusagentillemme. Huomioi, että DMCA:n mukaisesti valheellisesta vaatimuksesta saattaa joutua maksamaan sopimussakkoa.

Tekijänoikeusagenttiimme saa yhteyden tekijänoikeussuojan rikkomustapauksissa seuraavilla tavoilla:

OSOITE: People Against Dirty Holdings Limited, SC Johnson, Frimley Green Road, Frimley, Camberly GU16 7AJ, United Kingdom; Attention: Legal Department

SÄHKÖPOSTI: privacyinquiries@scj.com

Nämä yhteystiedot ovat käytössä vain tekijänoikeussuojan loukkausepäilyjä varten. Kun vastaanotamme tällaisen ilmoituksen väitetystä loukkauksesta (tai minkä tahansa lausunnon, joka noudattaa lakia 17 U.S.C. § 512(c)(3))), PAD nopeasti poistaa tai estää pääsyn mihin tahansa sisältöön, jonka väitetään rikkovan kenen tahansa tekijänoikeuksia Yhdysvaltain lakien mukaisesti ja lopettaa niiden Verkkosivujen käyttäjien oikeudet, jotka jatkuvasti loukkaavat muiden tekijänoikeuksia. Yhdysvaltain laki määrää merkittävän sopimussakon, jos ilmoittaa tekijänoikeussuojan rikkomisesta valheellisesti.

KÄYTTÖEHTOJEN KESTO JA LOPETTAMINEN

Nämä Ehdot koskevat sinua siitä hetkestä lähtien, kun ensimmäisen kerran käytät Verkkosivustoa. PAD saattaa lopettaa nämä Ehdot tai minkä tahansa niiden osan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta mistä tahansa syystä. Kuitenkin osat, joissa käsitellään VERKKOSIVUSTON MATERIAALIEN KÄYTTÖRAJOITUKSIA, VASTUUNRAJOITUSTA, VAPAUTUSTA, VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA ja TOIMIVALTAA, jäävät lopettamisenkin jälkeen voimaan.

Lisäksi PAD voi lakkauttaa, rajoittaa tai lopettaa kaikki tai osan Verkkosivusta tai sinun käyttöoikeutesi tai pääsysi sille milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

TOIMIVALTA

PAD hallinnoi ja käyttää Verkkosivustoa yhtiön päätoimistolta Racinessa, Wisconsinin osavaltiossa Yhdysvalloissa. 

Nämä Ehdot ja niiden luoma sopimus ovat Yhdysvaltain Wisconsinin osavaltion lakien hallinnoimia ja niitä tulkitaan näiden lakien perusteella ilman lain provisioiden valintaa. Samoin Verkkosivuston käyttösi perustuu kaikilta osin Yhdysvaltain Wisconsinin osavaltion lakeihin. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen kauppalain yleissopimus ei päde näiden Ehtojen kohdalla.

Vaikka PAD ei toteuttaisi, varmistaisi tai vaatisi näiden Ehtojen oikeuksien tai osien tarkkaa noudattamista, sitä ei lasketa luopumiseksi tällaisesta oikeudesta tai sen osasta. Jos mikä tahansa osa näistä Ehdoista on laiton, mitätöity tai sitä ei voida toteuttaa soveltuvan lain puitteissa, se ei silti vaikuta muiden osien laillisuuteen, validiteettiin tai toteutukseen. Toimintatavat osapuolten välillä tai kauppakäytännöt eivät voi muokata mitään näistä käyttöehdoista. PAD voi antaa näiden Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. 

Riippumatta mistään perussäännöstä tai laista, joka viittaa vastakkaiseen, mikä tahansa vaade tai toimintaperuste, joka johtuu tai liittyy Verkkosivustoon, on tehtävä yhden (1) vuoden kuluttua siitä, kun vaade tai toimintaperuste syntyy tai se katsotaan lopullisesti estetyksi ja luovutetuksi.

Et voi tai saa missään tapauksessa purkaa sopimusta, kieltomääräystä tai muuta vastaavaa kevennystä tai velvoittaa tai rajoittaa Verkkosivuston, minkä tahansa sen yhteydessä saamasi mainonnan tai muun materiaalien käyttöä tai hyödyntämistä tai mitä tahansa sisältöä tai muuta materiaalia, jota käytetään tai näytetään Verkkosivustolla. Ymmärrät ja hyväksyt, että sinun ja meidän välillämme ei ole minkäänlaista luottamuksenvaraista suhdetta, koska käytät Verkkosivustoa. Verkkosivuston käyttösi ei katsota luovan työntekijän ja työnantajan tai päämiehen ja edustajan välistä suhdetta tai yhteishanke- tai yhteistyökumppanisuhdetta sinun ja meidän välillemme.

Vaikka suunnittelemme Verkkosivustomme yhteensopivaksi niiden maiden, joissa toimimme, lakien kanssa, emme millään tavalla edusta tai anna ymmärtää, että Verkkosivuston Materiaalit ovat soveltuvia tai saatavilla käyttöön Yhdysvaltain ulkopuolella, ja pääsy niihin on kielletty alueilla, joissa niiden sisältö on laitonta. Jos käytät Verkkosivustoa Yhdysvaltain ulkopuolelta, teet niin omasta aloitteestasi ja olet vastuussa siitä, että noudatat soveltuvia paikallisia lakeja. Et voi käyttää tai viedä materiaaleja Yhdysvaltain vientilakien ja -asetusten vastaisesti.

ERITYISET KOHDAT, JOTKA SOVELTUVAT KÄYTTÄJIIN YHDYSVALTAIN ULKOPUOLELLA

Pyrimme luomaan maailmanlaajuisen yhteisön, jossa kaikkia koskevat samat standardit, mutta pyrimme myös noudattamaan paikallisia lakeja. Seuraavat kohdat koskevat käyttäjiä ja käyttäjien ulkopuolisia henkilöitä, jotka vuorovaikuttavat PADin kanssa Yhdysvaltain ulkopuolella:

 • Hyväksyt, että Verkkosivusto noudattaa Yhdysvaltain lakeja.
 • Suostut siihen, että tällaisia tietoja kerätään, käsitellään, säilytetään ja siirretään Yhdysvaltoihin ja/tai muihin maihin ja niistä ulos tietosuojahuomautuksemme mukaisesti.
 • Jos olet maassa, joka on Yhdysvaltain kauppasaarrossa, tai olet Yhdysvaltain valtionvarainministeriön kiellettyjen kansalaisten listalla, et voi osallistua kaupankäyntiin Verkkosivustolla. Älä käytä Verkkosivustoa, jos sinua on estetty saamasta tuotteita, palveluita tai ohjelmistoja, jotka tulevat Yhdysvalloista.

YKSITYISYYS

Tietosuojahuomautuksemme kuvaa kokonaisuudessaan toimintaperiaatteemme sinusta keräämiemme tietojen (mukaan lukien automaattiset keräystavat) tai antamiesi tietojen suhteen.

SUODATUS

Lain 47 U.S.C. osan 230(d), muutoksineen, mukaisesti ilmoitamme täten, että käytönvalvontasuojauksia (kuten tietokonelaitteistoja, -ohjelmistoja tai suodatinpalveluja) on saatavilla kaupallisesti. Ne voivat auttaa sinua rajaamaan pääsyä materiaaliin, joka saattaa olla alaikäisille haitallista. Tietoa tämänhetkisistä suojauksen tarjoajista saat seuraavilta sivustoilta: GetNetWise ja OnGuard Online. PAD ei kannata, tue tai hyväksy mitään tuotteita tai palveluita, joita listataan vastaavilla sivustoilla.

YLEISET EHDOT, JOTKA KOSKEVAT VERKKOKAUPPAA

Viittaus mihin tahansa tuotteeseen tällä Verkkosivustolla ei ole tarjous myydä tai toimittaa kyseistä tuotetta eikä tarkoita, että tuotetta on saatavilla tai että minkään tuotteen nimi ja kuvaus vastaavat toisiaan Verkkosivustolla ja tukkukauppiaamme tiedoissa. 

Emme voi taata, että Verkkosivustolla saatavilla oleva tuote lähetetään välittömästi, sillä varastotilanne saattaa vaihdella huomattavasti eri päivinä. Joissain harvinaisissa tapauksissa on mahdollista, että tuotetta on hyllyssä silloin, kun teet tilauksen, mutta se on myyty loppuun, kun tilausta käsitellään.

Tuotteiden lähettämiseen ja palauttamiseen/korvaamiseen liittyvät toimintaperiaatteemme ovat esillä Verkkosivustollamme. Tarkasta toimintaperiaatteet ennen kuin ostat tuotteita Verkkosivustolta.

Kaikkien Verkkosivustolla olevien tuotteiden saatavuus ja hinta voi vaihdella ilman ilmoitusta.

Vaikka pyrimme antamaan sinulle tarkat tiedot tuotteesta ja hinnasta, hinnoittelu- ja kirjoitusvirheitä saattaa tapahtua. Jos tuotteen hinta on luettelossa typografisen virheen takia tai mistä tahansa muusta syystä virheellinen, meillä on oikeus kieltäytyä tai peruuttaa mikä tahansa tilaus, jossa tuote on virheellisesti hinnoiteltu, vaikka tilaus olisikin vahvistettu ja/tai luottokorttiasi olisi veloitettu. Jos tuote on hinnoiteltu väärin, voimme oman harkintamme mukaisesti joko ottaa sinuun yhteyttä jatkotoimenpiteitä varten tai peruuttaa tilauksesi ja ilmoittaa sinulle peruutuksesta. Jos luottokorttiasi on jo veloitettu ostosta ja tilauksesi peruutetaan, palautamme virheellisen hinnan arvon luottokortillesi välittömästi.

On mahdollista, että tiettyjä tilauksia ei voida hyväksyä ja ne on peruutettava. Pidätämme oikeuden kieltäytyä tilauksista tai peruuttaa tilauksia mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaan. Pidätämme oikeuden rajoittaa ostettujen tuotteiden määrää per henkilö, per talous tai per tilaus oman harkintamme mukaan. Nämä rajoitukset saattavat koskea tilauksia, jotka on tehty samalta käyttäjätililtä, samalta luottokortilta sekä myös tilauksia, jotka käyttävät samaa laskutus- ja/tai toimitusosoitetta. Ilmoitamme asiakkaalle, jos rajat otetaan käyttöön.

Joitakin sellaisia tapauksia, jotka saattavat aiheuttaa tilauksesi peruuntumisen, ovat esimerkiksi rajoitukset myynnissä olevissa määrissä, epätarkkuudet tai virheet tuote- tai hintatiedoissa tai luotto- ja petostenesto-osastomme tunnistamat ongelmat. Saatamme myös tarvita lisävahvistuksia tai -tietoja ennen kuin voimme hyväksyä tilauksen. Otamme sinuun yhteyttä, jos osa tilauksestasi tai koko tilauksesi on peruutettu tai jos tilauksen hyväksymiseksi tarvitaan lisätietoja. Jos luottokorttiasi on jo veloitettu ostosta ja tilauksesi peruutetaan, palautamme arvon luottokortillesi.

SOPIMUS KOKONAISUUDESSAAN

Tämä on sopimus kokonaisuudessaan koskien kaikkia aiheita, jotka on mainittu aiemmissa kappaleissa.